Pressmeddelande -

Sjukhusets reservanläggning åter i funktion

Reservkraftsanläggningen är nu i fullt bruk igen efter torsdagens incident då sjukhuset blev strömlöst under 13 minuter. Tester har genomförts nu på morgonen tillsammans med sjukhuset. Allt har återgått till det normala. Samtliga elförsörjningsbackuper till sjukhuset är intakta.

Reservkraftsanläggningen ska kopplas in när de två av varandra oberoende ordinarie strömförsörjningarna inte fungerar. Varje vecka testar Lunds Energi reservkraftsanläggningen som förser sjukhuset med ström vid eventuella strömavbrott. Det var under en ordinarie veckoprovning som felet inträffade. Felet orsakade i sin tur ett följdfel på sjukhusets elnät som slog ut strömmen på området i 13 minuter.

- Under incidenten skadades en transformator som nu har ersatts med en annan. För någon timme sedan genomförde vi tester av reservkraften i samråd med sjukhuset och kan konstatera att allting fungerar som det ska igen, säger Ulrika Prytz, informationschef, Lunds Energi AB.

Därmed fungerar samtliga elförsörjningsanläggningar till sjukhuset. Reservkrafts-anläggningen är nummer tre i ordningen när det gäller backuper. Innan den går in ska först både matningen från Lunds Energis Östra mottagningsstation och sedan den Västra mottagningsstationen fallera. Utöver det finns det ytterligare en backup i form av sjukhusets egna batteribackuper för kritisk utrustning.

- För sjukhusets del bygger verksamheten på att samtliga elförsörjningskällor är intakta inklusive samtliga backuper. Vi kan inte ta några risker och därför beslutade också sjukhusledningen att ställa in operationer under torsdagen. Det är naturligtvis beklagligt men säkerheten går alltid först. Idag återgår vi till normalt läge igen, säger Rikard Swedenborg, biträdande fastighetschef, Regionservice.

Det pågår fortfarande ett arbete med att kartlägga vad som egentligen orsakade felet. Detta görs i nära samarbete mellan Lunds Energi och Regionsevice.

- Det här ärendet har högsta prioritet hos oss och vi ser allvarligt på det som har inträffat. Det är viktigt att vi får rätsida på vad som egentligen hände och det är det vi ska fokusera på nu när den akuta fasen är över, avslutar Ulrika Prytz.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Prytz, Lunds Energikoncernen AB (publ), mobil 0702-52 00 98
E-post: ulrika.prytz@lundsenergikoncernen.se

Patrik Lundström, Regionservice, mobil 0702-02 17 40
E-post: patrik.lundstrom@skane.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • reservkraftsanläggning
  • incident

Regioner

  • Skåne

LUNDS ENERGI ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds  kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Läs mer på www.lundsenergikoncernen.se.

Kontakter

Ulrika Prytz

Presskontakt Informationschef 0702-52 00 98