Pressmeddelande -

LUXOR FINANS nyanställer på kontoret i Jönköping

LUXOR FINANS nyanställer från och med 1 mars på kontoret i Jönköping. 

Luxor Finans fortsätter sin utveckling för att upprätthålla sin service till befintliga kunder och för att möta det ökande antalet nya kunder.

Maria Burman, tidigare anställd på Swedbank, är nyrekryterad till kontoret i Jönköping och har påbörjat sin anställning hos Luxor Finans.

– Jag är mycket stolt och nöjd över att ha fått förtroendet att vara med i Luxor Finans fortsatta utveckling inom Affärsområde SAK. Det känns mycket intressant att efter åren på banken nu få möjligheten att arbeta hos Luxor Finans, säger Maria.

Utökning av medarbetare sker även inom Affärsområde SAK på kontoret i Uddevalla.

Luxor Finans VD Conny Olofsson ser fram emot att utveckla Luxor Finans inom Affärsområde SAK vad gäller Företagsförsäkringar och hälsar Maria varmt välkommen. 

Lars Ekman, Affärsområdesansvarig SAK, välkomnar nyrekryteringen och ser fram en fortsatt fin utveckling av Företagsförsäkringsaffären tillsammans med befintliga och nya medarbetare.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Luxor Finans

Luxor Finans är en försäkrings- och investeringsrådgivare inom kapitalplacering, pensionsplanering samt person- och skadeförsäkring. Företaget bedriver sin verksamhet från Kalmar, Norrköping, Jönköping, Linköping, Uddevalla och Västerås.

Luxor Finans är medlem i SFM, Svenska Försäkringsförmedlares Förening och delägare i Hjerta, en av de största fristående aktörerna inom försäkringsförmedling på den svenska marknaden. Luxor Finans står under Finansinspektionens tillsyn.