Pressmeddelande -

Stort internationellt pris till svensk produktion

Stort internationellt pris för första gången till svensk produktion

Europas kanske hetaste och seriösaste fonogrampris - Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik (The Annual German Record Critics' Award) - går för första gången någonsin till en helsvensk produktion, nämligen kortfilmen Traumwerk (Drömspel) av Johan Ramström med gruppen Duo Gelland, violinisterna Cecilia och Martin Gelland, på svenska skivbolaget Nosag.

Motiveringen:

Hur man ur ett minimum av tekniskt uppbåd får fram ett maximum av konstnärlig verkan, demonstrerar den svenske filmaren Johan Ramström i produktionen Traumwerk med den skotske kompositören James Dillons violinduos. Med bara en kamera och två mikrofoner gör han inspelningen av svenska Duo Gelland till ett litet medialt allkonstverk. Musikens infallsrikedom och gestiska mångfald blir till 12 tydligt skisserade sekvenser, i vilka de dokumentära anspråken och den fantasifulla efterbearbetningen nyskapande kompletterar varandra. Det är en ständigt aktuell fråga, hur man omsätter instrumentalmusik i ett förtätat och konsekvent bildspråk. Denna film, gjord med djupgående konstnärlig expertis, levererar ett övertygande svar.

Om priset:

Urvalet består av ett års totala internationella fonogramproduktion inom 28 kategorier  från jazz, pop, folk, etno till radioteater, opera, konsert, symfoni, kammarmusik. Prisjuryn består av 114 välutbildade, etablerade tyska musikkritiker indelade i expertgrupper. Varje expertgrupp bevakar och bedömer utbudet inom sin kategori. Kriteriet är alltså helt inriktat på kvalitet.

Jahrespreis utgår inte till var och en av de 28 kategorierna. I stället enas slutligen hela prisjuryn om årets max 10 Jahrespreis.

Priset har aldrig tidigare gått till ett svenskt bolag, men en gång tidigare till en svensk grupp. Det var år 2002, då det tillföll Esbjörn Svensson Trio för Strange Place for Snow på tyska bolaget ACT.

länkar: 

Motiveringen: http://www.schallplattenkritik.de/jp/2008/dillon.html

Preis der deutschen Schallplattenkritik: http://www.schallplattenkritik.de

Nosag: http://www.nosag.se

Duo Gelland: http://www.duogelland.com

mer om priset:

The German Record Critics' Award (Preis der deutschen Schallplattenkritik) has been in existence since 1963. It was inaugurated to set the "most rigorous standards for supreme achievement" in the field of recording.

Comprising 114 music critics, writers and editors in the German-speaking countries who are actively involved in the assessment of CDs and DVDs, the association is concerned to provide lovers of all types of music and audio-books with what, to the best of their knowledge and belief, is an honest guide to new releases of true artistic significance. It does not matter whether these have been produced by large or small, domestic or foreign record companies, whether they feature stars or not, or whether they are much-talked-about bestsellers or wallflowers.

The Annual Awards (Jahrespreise) are presented to up to ten outstanding productions and Certificates of Special Merit (Ehrenurkunden) are given to three artists and producers for their life achievement in the field of recording.

Information: lyricon (at) telia.com

Ämnen

  • Musik

Regioner

  • Strömsund