Pressmeddelande -

Lysekil fokuserar på att bli ett maritimt center

Lysekil fortsätter sitt arbete med att bli ett maritimt center. I år blir det fler aktiviteter med maritim anknytning än någon gång tidigare. Redan i april genomfördes mässan Båt & Hav för första gången i ett framgångsrikt samarbete mellan kommun och det lokala näringslivet. Den blev så lyckad så arrangörerna redan beslutat att den skall arrangeras igen 29 april–1 maj 2011 i Lysekil.

Om några dagar anordnas The European Maritime Day, en dag utlyst av EU där Lysekil som enda stad i Sverige valt att delta. Under dagen kommer ett sjuttiotal personer från olika företag att nätverka för att utveckla idéer och paket. Dessa fokuserar på allt vi har att erbjuda kring, på och under havsytan. Redan i september knyts denna säck ihop då Havsfest arrangeras. Då kommer allmänheten att kunna prova olika aktiviteter, t ex att dyka eller paddla kajak, och ta del av de idéer och paket som arbetades fram under European Maritime Day. 

Utöver detta är det, som vanligt, full aktivitet i Lysekil under sommaren, med evenemang som Västerhavsveckan och SolVindVatten med mera.  Under Västerhavsveckan kommer det att ske aktiviteter på Oscars, Havets hus, Havsfiskelaboratoriet och Kristinebergs Marinbiologiska Station.

SolVindVatten, som arrangeras för tredje året, har i år utställning och politisk debatt om ett hållbart samhälle.

Mer information om Lysekil som Sveriges Maritima Center finns på:  www.maritimtcenter.se

För ytterligare information, kontakta:

Michael Johansson

Näringslivschef

Telefon  0523-61 31 50

Ämnen

  • Kommunal service

Regioner

  • Lysekil