Pressmeddelande -

Lysekils kommun får tre miljoner i bidrag för världsunikt projekt

Det övergripande målet med projektet är att minska mängderna övergödande närsalter i havet genom storskalig odling av ascidier, eller sjöpungar. ”Detta ger stora miljömässiga fördelar och vi hoppas också på att kunna samordna projektet med utbildningen för vattenbruksmästare som vi har på Lysekils Högskolecenter”, berättar Roland Karlsson vidare.  

Odlingen av sjöpungar ger flera miljöfördelar: den producerar förnyelsebar energi i form av biogas, den upptar närsalter ur havet och rötresterna kan användas som ekologiskt gödsel. Projektets syfte är att få klarhet i vilka ekologiska effekter en storskalig odling har. Detta görs genom före- och efterstudier på bottenmiljön kring odlingen och genom tester av vattnet.

Naturvårdsverket har beslutat att lämna bidrag till kommunen under tre år, fördelat med 868 000 kronor under 2010, 1 035 000 kronor under 2011 och 1 097 000 kronor under 2012.

För ytterligare information, kontakta: Johan Bengtsson, förvaltningschef, miljö och stadsbyggnad, 0523-61 33 20

johan.bengtsson@lysekil.se

Ämnen

  • Kommunal service

Regioner

  • Lysekil