Pressmeddelande -

Matronanätverken expanderar i Stockholm - nu på tur Södermalm!

Matronanätverken expanderar i Stockholm

Matronanätverket expanderar i Stockholm - nyskapande affärsnätverk för kvinnor startar också nu på Södermalm.

Sedan entreprenören Lena Törner startade det kvinnliga affärsnätverket Solna Matrona hösten 2010 har nätverket attraherat allt fler medlemmar. Efterhand började förfrågningar om att starta Matronanätverk även i andra delar av Stockholm att strömma in och i januari startades Kista Matrona. Nu satsar Lena Törner på att expandera sitt koncept med lokala affärsnätverk för kvinnor även till Södermalm och Bromma.

Solna Matrona är en branschöverskridande sammanslutning för offensiva kvinnor som vill göra affärer. Att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt. Matronanätverken samlar drivna affärskvinnor från såväl stora som små företag och organisationer. De förenas av affärskreativitet och en vilja att se möjligheter på nära håll. Matronanätverken baseras på lust, affärer med hjärta, professionalism och glimten i ögat.

- Allt fler affärsmässiga och drivande kvinnor efterfrågar nätverk med en tydlig värderingsgrund och en viss kontinuitet. Man söker ett mellanting mellan mingelbaserade träffar och strukturerade nätverk med ett strikt regelverk. Mina Matronanätverk är populära och fyller en viktig funktion på marknaden. Jag har lyckats skapa en generös, varm och professionell stämning, då kommer affärerna på köpet, säger Lena Törner.

Lokal förankring avgörande framgångsfaktor

Matronanätverkens lokala förankring i Solna, Kista och snart också på Södermalm och i Bromma, är en nyckel till framgång. Många medlemmar får en aha-upplevelse när de upptäcker vilka affärsmöjligheter och intressanta samarbetspartners som finns i deras närområde.

- För att nå framgång i näringslivet är det oerhört viktigt att kvinnor hjälper varandra till affärer, bland annat genom att ge referenser, stötta och peppa varandra. Matronanätverken är till för kvinnor som vill ha mycket valuta för sin tid och sina pengar, i form av kompetensutveckling, djupare relationer med andra företagsamma kvinnor och nya affärsmöjligheter, säger Lena Törner.

Utöver att expandera sitt eget nätverkskoncept föreläser Lena Törner om framtidens nätverkande och konsten att bygga framgångsrika kvinnliga affärsnätverk. Hon hjälper också företag och organisationer som vill starta interna nätverk för kvinnor.

- Trots att en stor del av dagens nätverkande sker över Internet så ska man inte glömma bort att vi är människor som alltid kommer att ha ett behov av att träffa andra människor. Jag tror mycket på det personliga mötets makt. Jag tror väldigt mycket på styrkan i det personliga mötet, människor kommer alltid att vilja mötas, säger Lena Törner.

Vill du veta mer om Matronanätverken, www.matronanatverken.se

För mer information om Matronanätverken, framtidens kvinnliga affärsnätverk, kontakta Lena Törner; www.macomedia.se eller maila lena.torner@macomedia.se  (070-496 06 08)


Fakta om MacoMedia: MacoMedia representerar framtidens utbildningsföretag, där kunskap konsumeras på användarnas villkor och där kurser måste vara effektiva och bygga på riktiga case.  Vi erbjuder annorlunda kurskombinationer, bland annat marknadsföring med sociala medier samt retorik med storytelling. Utöver det erbjuder vi även kurser i bland annat service, effektiva möten, presentationsteknik och personligt bemötande samt MacoMedias Officekurser och Adobesviten. MacoMedia står för kvalitet och ett genuint engagemang, både i kurserna vi erbjuder och i våra kunders kompetensutveckling.  Vi är det personliga utbildningsföretaget som ser bortom standardiserade kurskataloger och utbildningsupplägg. I september 2010 lanserade företagets vd och grundare Lena Törner boken ”Våga vilja företag”.

Kontakter

Lena Törner

Presskontakt VD 070-496 06 08