Pressmeddelande -

Stagnerad utbildningsbransch måste anpassas till framtidens behov!

Det är hög tid att den stagnerade utbildningsbranschen förnyas och  anpassas till ett mer flexibelt sätt att förhålla sig till inlärning och kunskap.

- I dagsläget är utbildningskunder i allmänhet hänvisade till en kurskatalog med färdigpaketerade kurser. Utbildningsföretagen är bekväma och kör ofta på med samma typer av kurser,där kursdeltagarna samlas i en traditionell klassrumssittning och matas med ny kunskap utifrån ett konventionellt sätt att se på inlärning och kompetensutveckling, säger Lena Törner, som sedan tretton år tillbaks utbildningsföretaget MacoMedia, som  redan från start vågat gå utanför ramarna och utmanar den traditionella utbildningsbranschen.

 MacoMedia vågar gå i bräschen genom att skapa skräddarsydda kursupplägg som helt och hållet baseras på gruppens behov och önskemål.  Vi blandar ofta olika ämnen som normalt sett inte kan fås på  en och samma kurs, exempelvis effektiv mötesteknik och Power Point eller relationsbyggande service och word.  Istället för att behöva skicka medarbetare på flera olika kurser kan de få exakt den kunskap de efterfrågar inom olika områden genom att plocka ut det bästa och kombinera till en specialutformad kurs som ger maximal utdelning på utbildningspengarna.

Utbildningsföretagen har blivit för bekväma

-  Många utbildningsföretag, särskilt marknadens stora aktörer, har lutat sig tillbaks och blivit bekväma och försiktiga i sitt arbetssätt. Få vågar frångå de standardiserade mallarna.  Kurser kostar, både i tid och resurser. Jag betraktar det som utbildningsföretagens uppgift att hjälpa sina kursdeltagare att få ut mesta möjliga av kursen, genom att träna dem i att förbereda sig och att tillämpa de nya kunskaperna efter slutförd utbildning. Jag efterlyser ett ökat kundfokus och en förmåga att ge det där lilla extra, säger Lena Törner.

Kunderna efterlyser ökad flexibilitet

- Framtidens utbildningsföretag måste stå på tå för kunden och vara snabbare med att snappa upp förändringar i efterfrågan, inte bara vad gäller typer av kurser utan också kursernas format och upplägg.  Det är exempelvis inte ovanligt att heldagskurser innehåller ett par timmars ”utfyllnad” när läraren väl förmedlat den kompetens som är avgörande för kundens framgång. Framtidens utbildningsföretag behöver fungera mer som personliga ”utbildningskonsulter” för sina kunder snarare än en leverantör som erbjuder standardiserade lösningar ur en katalog, säger Lena Törner.

Värdegrund och att som företag stå  för något är viktigare och mer aktuellt än någonsin.  Autencitet och förmågan att framhäva sin unika identitet är en stark trend såväl på företags- som individnivå just nu. För att kunna framstå som ett företag med ett genuint engagemang och känsla

För att på allvar etablera värdegrunden ända från grunden i ett företag så gäller det att den implementeras  med hjärta och stort engagemang.  Värdegrundarbetet  i en organisation är inte något projekt eller någon tillfällig insats, det måste på allvar bli en del av företagets dagliga arbete och verksamhet.   Uppföljning av gemensamma kurser och andra utbildningsinsatser är ofta en svag länk i företag, något Lena Törner tagit fasta på. 

- Vi ger alltid kursdeltagarna ”läxor” och gör uppföljningar av våra utbildningar, allt för att öka nyttan och säkerställa att den nyförvärvade kunskapen verkligen blir en del av det dagliga arbetet, säger hon.


MacoMedia representerar framtidens utbildningsföretag, där kunskap konsumeras på användarnas villkor och där kurser måste vara effektiva och bygga på riktiga case.  Vi erbjuder annorlunda kurskombinationer, bland annat marknadsföring med sociala medier samt retorik med storytelling. Utöver det erbjuder vi även kurser i bland annat service, effektiva möten, presentationsteknik och personligt bemötande. MacoMedia står för kvalitet och ett genuint engagemang, både i kurserna vi erbjuder och i våra kunders kompetensutveckling.  Vi är det personliga utbildningsföretaget som ser bortom standardiserade kurskataloger och utbildningsupplägg. 

För mer information, kontakta  VD Lena Törner på  070-4960608, info@macomedia.se

Kontakter

Lena Törner

Presskontakt VD 070-496 06 08