Pressmeddelande -

Maersk Line först igen med verifiering av miljödata

Maersk Line är från idag det första rederiet att ha all miljödata för egna fartyg verifierade av en oberoende extern part. Lloyds Register har granskat och godkänt miljörapportering både inom landorganisationen och ombord på fartygen. Verifierad och transparent miljödata ger våra kunder möjligheten att ta rationella affärsbeslut baserade på hållbarhetsaspekter vilket i sin tur driver på miljöförbättringar inom sjöfarten.

Göteborg, december 2011 -  Många av våra kunder strävar efter att minska miljöpåverkan från sina transporter. För att kunna göra aktiva val som verkligen minskar miljöpåverkan krävs tillförlitlig information att basera besluten på. Idag har kunderna ingen garanti för att de uppgifter de får är korrekta. Maersk Line vill göra det enkelt för kunderna att välja rederier och tjänster baserade på miljöprestanda. Därför har nu Maersk Line investerat i att låta utsläpp och annan miljödata bli externt kontrollerad och verifierad av en tredje part, med förhoppning att detta skall bli standard för alla rederier.

 – Företag som köper transporttjänster har en stor möjlighet att driva på utvecklingen i branschen genom att belöna operatörer med god prestanda. Det förutsätter kontrollerade, objektiva och trovärdiga uppgifter att basera besluten på, säger Christian Juul-Nyholm, Skandinavienchef för Maersk Line.

Under 2010 var Maersk Line först ut som containerrederi med oberoende verifiering av CO2-data. Nu utökas verifieringen till att även omfatta miljödata som SOx- och NOx-utsläpp, kemikalieanvändning ombord och hantering av ballastvatten. Dessa miljödata redovisas även till externa miljöindex, t.ex. Clean Cargo Working Group och Clean Shipping Index.

Stavros Meidanis, Lloyds Register Marine Global Business Support Centre Manager, – Maersk Line är det första rederiet som kontrolleras enligt Clean Shipping Index. Genom hela processen har Maersk Lines öppenhet och integritet och goda rapporteringssystem gjort det enkelt för Lloyds att utföra kontrollen.

 – Vi är glada att se att vi inte bara är den första transportören verifieras i Clean Shipping Index utan också rankas som nummer ett av alla containerrederier i systemet, säger Maurice Ruygers Vaillant, Miljöchef för Maersk Line i Norra Europa.

Clean Shipping Index är ett jämförelseverktyg för miljöprestanda kopplat till transporter med fartyg. Syftet med indexet är att möjliggöra för företag att ta hänsyn till miljö vid val av rederi.

 – Trovärdiga uppgifter och verktyg gör det möjligt för transportörer att jämföra miljöprestanda. Det är av stor vikt att Clean Shipping utvecklas och fortsätter att höja ribban för kontroll och transparens av data som ranking bygger på, säger Karl Jivén, Miljöchef, Maersk Line Skandinavien.

Om Clean Shipping Index

Clean Shipping Index är ett verktyg som används av lastägare för att bedöma miljöprestanda från sjöfarten. Indexet täcker den flesta områden där sjöfarten har betydande miljöpåverkan. Rederierna redovisar miljödatadata för varje enskilt fartyg direkt i Clean Shippings databas. Därefter rankas fartyg och rederi automatiskt baserat på inmatade uppgifter. För mer information se: www.cleanshippingproject.se

Om Clean Cargo Working Group

Clean Cargo Working Group (CCWG) är ett internationellt affärsnätverk som skapar praktiska verktyg för att mäta och minska effekterna på miljön från långväga containertransporter. Containerrederier som anslutit sig till nätverket transporterar mer än 70 procent av containers som årligen transporteras över världen. De transportköpare som ingår i nätverket representerar många stora globala varumärken och utgör en viktig röst i arbetet med att driva globala transportkedjor mot hållbarhet. För mer information se: www.bsr.org/cleancargo

För mer information se gärna  maerskline.com eller ladda ner

Maersk LineSustainability Progress Report 2010.

 

För mer information:

Karl Jivén, Environmental Manager Maersk Line Scandinavia,

031-751 14 08, karl.jiven@maersk.com

 

Ämnen

 • Frakt, transport

Kategorier

 • a.p. moller - maersk
 • börsbolag
 • containerfartyg
 • containertransport
 • klimatpåverkan
 • klimatstrategi
 • logistik & transport
 • maersk
 • maersk line
 • transporter
 • hållbara transporter

Om Maersk Line
Maersk Line är världens ledande containerrederi med kontor i fler än 125 länder, en flotta på över 500 fartyg och närmare 1 900 000 containrar. Maersk Line ingår i danska A.P. Moller - Maersk Group som totalt har cirka 120 000 anställda. Skandinaviska Maersk Line med huvudkontor i Göteborg har cirka 200 anställda. Företaget har även säljkontor i Stockholm, Oslo, Århus och Köpenhamn.

Kontakter

Charlotte Blomberg

Presskontakt Communication Manager +46 31 751 20 04

Susanne Jacobsson

Presskontakt Sales Director Maersk Line Skandinavien 031-751 20 01