Pressmeddelande -

​MAF Arkitektkontor vinner tävling om kvarteret Fabriken i centrala Umeå

Vår satsning i Umeå har nått en stor framgång när vi nu nåtts av beskedet att vi vunnit arkitekttävlingen om utvecklingen av kvarteret Fabriken i Umeå via om- och nybyggnader

En vinst som vi på många sätt hoppas hjälper oss i arbetet med att fortsätta vidareutveckla kontoret. En stor eloge till alla inblandade som i skarp konkurrens lyckades med detta

Länsförsäkringar Västerbottens jury uttrycker att vi presenterat en modern arkitektur med stor flexibilitet. Byggnaderna andas storstad samtidigt som de smälter fint in i omgivande kvarter.


I Länsförsäkringars pressrelease berättar Mikael Isaksson, fastighetsutvecklare, att de har haft en långsiktig plan för hela kvarteret. Färdigställandet av Rådhusesplanaden, det kommande resecentret och allt fler tågresenärer gör kvarteret Fabrikens läge mycket intressant för både boende och affärsidkare

Vidare säger bolagets VD Göran Karmehag att Rådhusesplanaden med nuvarande ombyggnation får en rejäl ansiktslyftning och med kommande projekt bidrar vi till att ge Umeås innerstad möjlighet att expandera med ytterligare en affärsgata, Götgatan. Det kommer att ge innerstaden och stadslivet en mer levande och hållbar profil, säger bolagets vd Göran Karmehag.

Peter Häggmark, VD

MAF Arkitektkontor AB

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • maf
  • arkitekttävling
  • umeå

Regioner

  • Stockholm

MAF Arkitektkontor har funnits sedan 1939. Det gör oss näst äldst i Sverige. Det innebär på intet sätt att vi är förlegade eller traditionella. Tvärtom så är det kanske det finaste och främsta beviset att vi alltid har lyckats anpassa oss, att vi alltid tänker nytt med erfarenhet, med tanke på tidlös arkitektur och med respekt för funktion och kvalitet. Vår ålder visar på stabilitet och kreativitet. MAF håller med tiden, utvecklas med samhället och utvecklar arkitekturen som bygger framtiden.

Vi har en anda som säger att vi ska vara det mest efterfrågade arkitektföretaget på de marknader vi verkar när det gäller god arkitektur. Vi vill nämnas bland landets bästa arkitektföretag och vi ska uppmärksammas på den internationella scenen. Vi är då som nu en samhällsbyggare med ansvar för funktion, kvalitet och arkitektur som håller över tid, men vi är också en samhällsutvecklare som vill förändra, förädla och påverka världen runt om oss. Vi ska vara kända för att vilja hitta en balans mellan ekonomi, teknik, funktion, estetik och miljö i allt vi tar oss för. Vi står inte stilla och vi lutar oss inte tillbaka. Det har vi inga planritningar på att göra i framtiden heller.

Vår bredd är vår styrka. Den ger oss kapacitet och möjligheter att jobba med arkitektur som tillgodoser komplexa behov, som löser problem och håller över tid. Med en stor spännvidd på våra uppdrag, inom allt ifrån husbyggnad och inredning till fysisk planering och stadsbyggande, kan vi erbjuda en bred kompetens inom områdena arkitektur, byggteknik, inredning och design, bygg- och projektledning samt stadsbyggnad. Att basen är offentliga beställare är någonting som vi värnar om. Det ger oss möjligheter att dagligen skapa mervärde för samhället som vi lever i.

På vårt huvudkontor i Luleå jobbar 25 ingenjörer och arkitekter sida vid sida. Vi har även kontor i Piteå, Umeå och Stockholm vilket ger oss närvaro på våra lokala marknader och styrka att tillsammans anta nationella intressanta uppdrag. Vår geografiska marknad omfattar framförallt Sverige och i synnerhet Norr- och Västerbotten samt Stockholm/Mälardalen, men vi har även arbetat med enstaka projekt runt om i världen. MAF är ett personalägt företag med i nuläget ca 50 arkitekter och ingenjörer. Tillsammans levererar vi lösningar som håller i längden och skapar god arkitektur i alla dess delar.

Kontakter

Peter Häggmark

Presskontakt