Pressmeddelande -

MAF expanderar och förändrar i ledningen

MAF Arkitektkontor fortsätter att växa samt förändrar och framtidssäkrar delar av

företagets ledning vilket är en viktig del i att vässa förutsättningarna för en fortsatt

expansion och utveckling

Genom ett förändrat operativt och strategiskt stöd i ledningen rustar vi företaget för

att ännu bättre kunna möta de förändringar som pågår på våra marknader, uppfylla

behoven hos våra kunder och inte minst bygga vidare på att vara en attraktiv

arbetsgivare. Att stärka bearbetningen av marknaden, marknadsföra den samlade

kunskapen och bredden i företaget samt vår satsning på att skapa moderna

utvecklande arbetsplatser där våra engagerade medarbetare tar hand om våra

kunder och uppdrag är några viktiga nycklar för framtiden, kommunicerar Peter

Häggmark, VD

Ny vice VD och Marknadschef med huvudansvar för kommunikation och marknad

blir Martin Häller, arkitekt

Ny kontorschef i Luleå blir Oskar Eriksson, projekteringsledare med erfarenhet från

styrelsearbete i MAF

Emilia Fredriksson har tidigare tillträtt en roll som Administrativ chef med huvudansvar

för ekonomi och HR-frågor

Under 2021 har Luleåkontoret förstärkts med byggnadsingenjörerna Jonathan

Céline och Fanny Cederlund. Vid Umeåkontoret har arkitekt Jonas Westman

Allström tillträtt som kontorschef och byggnadsingenjören Tina Lundmark Wacker ansluter 3e maj

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Stockholm

MAF Arkitektkontor har funnits sedan 1939. Det gör oss näst äldst i Sverige. Det innebär på intet sätt att vi är förlegade eller traditionella. Tvärtom så är det kanske det finaste och främsta beviset att vi alltid har lyckats anpassa oss, att vi alltid tänker nytt med erfarenhet, med tanke på tidlös arkitektur och med respekt för funktion och kvalitet. Vår ålder visar på stabilitet och kreativitet. MAF håller med tiden, utvecklas med samhället och utvecklar arkitekturen som bygger framtiden.

Vi har en vision som säger att vi ska vara det mest efterfrågade arkitektföretaget i Norrland.
Vi vill nämnas bland landets bästa arkitektföretag och vi ska uppmärksammas på den internationella scenen. Vi är då som nu en samhällsbyggare med ansvar för funktion, kvalitet och arkitektur som håller över tid, men vi är också en samhällsutvecklare som vill förändra, förädla och påverka världen runt om oss. Vi ska vara kända för att vilja hitta en balans mellan ekonomi, teknik, funktion, estetik och miljö i allt vi tar oss för. Vi står inte stilla och vi lutar oss inte tillbaka. Det har vi inga planritningar på att göra i framtiden heller.

Vår bredd är vår styrka. Den ger oss kapacitet och möjligheter att jobba med arkitektur som tillgodoser komplexa behov, som löser problem och håller över tid. Med en stor spännvidd på våra uppdrag, inom allt ifrån husbyggnad och inredning till fysisk planering och stadsbyggande, kan vi erbjuda en bred kompetens inom områdena arkitektur, byggteknik, inredning och design, bygg- och projektledning samt stadsbyggnad. Att basen är offentliga beställare är någonting som vi värnar om. Det ger oss möjligheter att dagligen skapa mervärde för samhället som vi lever i.

På vårt huvudkontor i Luleå jobbar ca 25 ingenjörer och arkitekter sida vid sida. Vi har även kontor i Piteå, Umeå och Stockholm vilket ger oss närvaro på våra lokala marknader och styrka att tillsammans anta nationella intressanta uppdrag. Vår geografiska marknad omfattar framförallt Sverige och i synnerhet Norr- och Västerbotten samt Stockholm, men vi har även arbetat med enstaka projekt runt om i världen. MAF är ett personalägt företag med i nuläget 50 arkitekter, ingenjörer och ekonomer. Tillsammans levererar vi lösningar som håller i längden och skapar god arkitektur i alla dess delar.

Kontakter

Peter Häggmark

Presskontakt