Pappa-barnkolloverksamheten på Kymmendö stärker relationen mellan pappor och barn.
Pappa-barnkolloverksamheten på Kymmendö stärker relationen mellan pappor och barn.

Pressmeddelande -

Internationella mansdagen 19 november - Pappa-barnkollo stärker papparollen

Papparollen - en viktig relation som förtjänar mer utrymme. Även om statistiken säger oss att antalet uttagna föräldradagar mellan män och kvinnor sedan 1974 gått i en positiv riktning, då för 42 år sedan tog kvinnor ut 100% av föräldradagarna, är det en bra bit kvar till en jämlik fördelning. 2015 tog pappor ut 26% av föräldrapenningen. Tittar vi på omsorgsverksamheter, möter barn i förskola och på fritids till största del kvinnor och i vissa omsorgsverksamheter är den manliga representationen så blygsam som 1-3%.

Det finns gott om forskning som lyfter fram hur viktig en pappa är för sitt barn. En engagerad och närvarande pappa har stor betydelse för sitt barns utveckling och välmående både socialt, psykologiskt och kognitivt. Detta visar sig i allt ifrån minskad rökning i tonåren, minskad kriminalitet och aggressivitet och bättre studieresultat.

Samtidigt möter pappor många gånger ett samhälle där de marginaliseras och på vissa sätt räknas som en mindre värdefull eller tillräknelig förälder. Exempelvis upplever pappor som intervjuats kring hur de upplever kontakten med BVC att de bland annat känner sig ignorerade, utestängda och som en mindre viktig förälder. Pappor uppger också att de saknar stöd i den egna föräldrarollen. I en genomgång av 31 Barnavårdscentraler i Sverige framkom också att miljön vänder sig till och inkluderar mamma och barns behov och inte familjens. Det fanns exempelvis inga bilder på pappor i väntrummen. Hur är det att vara pappa i dagens samhälle, vilka förebilder för faderskapet finns? Hur kliver pappor i dagens samhälle fram och tar sin plats som vårdnadsgivare och hur inkluderas de?

Terapikoloniers kolloverksamhet som Magelungen Utveckling står bakom vänder sig till pappor som har en önskan om att komma närmare sitt barn, vill få konkret stöd i föräldrarollen och uppleva goda stunder tillsammans. Kollopersonalen möter pappor som på kollo kommer i stark kontakt med sin önskan att vara viktig för och nära sitt barn och som får fatt i övertygelsen att de också vet vad som är bra för sitt barn, d v s har en röst som räknas.

Kollot ligger Strindbergs ö, Kymendö där sex pappor med barn samlas en gång/år tillsammans med fyra behandlare för en veckas gemensam samvaro. Att åka på kollo tillsammans innebär en vecka av att ostört vara tillsammans, få tid att upptäcka varandra, få gemensamma positiva upplevelser utan vardagens stress och måsten. Miljön på kollo är central och den avskalade samvaron är en viktig faktor, naturen med allt vad den erbjuder av skog, närhet till vatten, djurliv, blåbärsplockning med mera, en annan. Forskning har visat på hur vistelser i naturen har flera goda effekter på oss människor. Enligt forskare från universitetet i Illinois påverkas vi också positivt som familj av aktiviteter och rutiner utomhus. 

Jörgen Holst, som var på pappa barnkollo med sin sexårige son på Kymmendö i somras berättar: 

- Jag var väldigt skeptisk till en början, jag ville absolut inte åka. Men sedan tackade jag bara ja och redan på båten ut till Kymmendö märkte jag på honom att han var annorlunda. Han gjorde segertecken när jag skulle fota honom, annars brukar han bara göra fula grimaser. Sedan första kvällen tog han min hand och ville visa mig ett grodställe på ön. Det brukar han aldrig göra. Plötsligt upptäckte jag att han faktiskt inte bara är en bråkstake utan en fantastiskt unge. Det var som att han kände att han kunde vara som han var därute bland personalen och de andra barnen som var lik honom och hade samma problematik. Här gick det att få utbrott utan att det gjorde något. Han kände sig trygg tror jag. 

Det här har förändrat honom. Det måste det gjort. Innan på dagis var det han som slogs, nu i förskoleklass är han en helt annan. Omtänksam och nyfiken. 

Den tryggheten som personalen stod för var helt fantastisk. De tog sig tid att lyssna, satte sig med en kaffe och man behövde inte nödvändigtvis prata om barnen.

Jag hoppas verkligen att kommunerna ger papporna och barnen chansen att åka, det här är något samhället får igen i slutändan. I stället för att utagerande barn med adhd och liknande hamnar fel. börjar självmedicinera och så vidare. 

Magelungens terapikolloverksamhet:

http://www.magelungen.com/behandling/kolloverksamheter/vara-enheter/terapikolonier-bup/

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skola


Magelungen Utveckling AB

Vi representerar den mångfald som det var tänkt från början med privata utförare inom vård, behandling och skola. Ett idéburet företag som vill ge hopp och göra en skillnad!

Presskontakt

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Presskontakt Koordinator och Kommunikatör Kommunikation 070- 398 74 48
Victoria Persson

Victoria Persson

Presskontakt Marknadskoordinator Marknadsföring och PR 072- 300 90 37
Mia Hübinette

Mia Hübinette

Presskontakt vice vd Kvalitetsfrågor, kommunikation och information 070-6080586