Pressmeddelande -

Email marketing - verktyget som ger 40 gånger tillbaka på investerad krona


Epostmarknadsföring, eller email marketing, är ett oerhört viktigt verktyg i ett företags marknadsföring online – även om marknadsföringen online bara är en del av företagets övergripande strategi.

Entreprenören Daniel Skarp, nytillsatt Country Manager för MailPlatforms svenska etablering, betonar vikten av en väl utarbetad strategi kring sin epostmarknadsföring för att maximera effekten av sina utskick av nyhetsbrev;

“Det är förbluffande hur effektivt epostmarknadsföring är för att nå ökad försäljning, och lika förbluffande hur avgörande det är att man faktiskt har en strategi för sin epostmarknadsföring och en leverantör som kan leverera en lösning som möjliggör effektiva utskick av sina nyhetsbrev.”

“Det är inte alla marknadsförare som har insett hur förhållandevis små förändringar kring sin epostmarknadsföring kan ge väldigt stora effekter i form av ökad försäljning”, fortsätter Daniel Skarp.

Amerikanska undersökningar visar att nyhetsbrevsutskick ger 40 gånger tillbaka på investerad krona. Väsentligt mer än avkastningen kring andra aktiviteter online.

Detta kan exempelvis jämföras med närmaste konkurrent - sökmotormarknadsföringen som ger 22 gånger pengarna tilbaka.

“Efter 15 års erfarenhet av försäljning online är jag överbevisad om att epostmarknadsföring är den överlägset mest effektiva och kostnadsfeffektiva vägen att gå för att nå ökad försäljning”, berättar Kim Østergaard, grundare av MailPlatform.dk.

Epostmarknadsföringen är oerhört effektiv om den används på rätt sätt – men kan ha en lika stor negativ effekt om den används på fel sätt, enligt Daniel Skarp;

“Det är något av en tickande bomb att skicka ut sina nyhetsbrev via sina egna CMS eller via icke certifierade system då risken är stor att man svartlistas och får sina nyhetsbrev klassade som spam vilket ger onödig badwill”.

“Att se över sin strategi kring företagets epostmarknadsföring kan vara skillnaden mellan ökad försäljning och ett företag med stukat anseende och stagnerad försäljning”, avslutar Daniel Skarp.

Ämnen

  • PR, kommunikation

Kategorier

  • email marketing
  • mailplatform
  • nyhetsbrev
  • nyhetsbrevet
  • epostmarknadsföring
  • marknadsföring
  • marknadsförare
  • kommunikation
  • försäljning

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Skarp, Country Manager, MailPlatform.se, daniel@mailplatform.se, tel, +46 709 697077

Kim Østergaard, CEO, MailPlatform.dk, kim@mailplatform.dk, tel, +45 42 555 555

 

MailPlatform.se är den idag snabbast växande aktören inom email marketing. Den danska uppstickaren, nu också etablerad på den svenska marknaden, levererar smarta och säkra lösningar för effektiva nyhetsbrevsutskick som används av bl.a. Peak Performance, BoConcept, Lalandia och Blockbuster.