Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

I bostadsbristens spår: Varannan förälder fruktar att barnen inte kan flytta hemifrån

Föräldrar oroas över hur bostadsbristen påverkar barnens möjligheter att skaffa en egen bostad, visar en ny undersökning från Mäklarhuset. Enbart 26 procent tror att deras barn har goda möjligheter att skaffa en egen bostad när de är mellan 20 och 25 år. Vidare ser varannan förälder stor risk att barnen tvingas bo kvar hemma länge, vilket även hindrar föräldrarnas egna flyttplaner.

Bostadsbristen slår hårt mot unga vuxna. Enligt Hyresgästföreningen* saknar varannan ung vuxen mellan 20 och 27 år en egen bostad. Det är över 350 000 personer. I Stockholm bor hela 28 procent kvar hemma.

Mäklarhuset har frågat 1 123 personer** med hemmavarande barn som är 15 år eller äldre hur de ser på situationen.

Undersökningen visar att enbart 26 procent anser att deras barn har goda möjligheter att skaffa en egen bostad när de är mellan 20 och 25 år gamla. 71 procent anser att barnen har små möjligheter, varav 36 procent uppskattar möjligheterna som mycket små.

Vidare bedömer fler än hälften, 62 procent, att det finns en stor risk att barnen tvingas bo kvar hemma längre än barnet önskar. Var tredje förälder, 31 procent, säger till och med att de fått skjuta upp sina egna flyttplaner på grund av att barnen inte flyttat hemifrån.

– Det är skrämmande att majoriteten av föräldrarna inte tror att barnen kan skaffa en egen bostad när de blivit vuxna. En orsak är bolånetaket som kräver en kontantinsats på omkring 200 000 kronor att köpa en bostadsrättsetta. För att stimulera byggande och ge fler chansen att skaffa sig en egen bostad borde det räcka med en kontantinsats på fem procent för första bostaden, det vill säga samma nivå som gällde före bolånetaket, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Föräldrarna känner ekonomiskt ansvar
Mäklarhusets undersökning visar även att majoriteten, 77 procent, av föräldrarna känner ett ekonomiskt ansvar för att hjälpa sitt barn att köpa en bostad. 26 procent svarar att de har ett särskilt bostadssparande till sina barn och närapå hälften, 46 procent, kan tänka sig att ta ett lån på sin egen bostad för att hjälpa sitt barn med en kontantinsats.

Mäklarhusets bolånepartner SBAB märker i sina kontakter med kunder att situationen på bostadsmarknaden är utmanande för både unga vuxna och för deras föräldrar.

– Vad jag tycker att den här undersökningen visar är att situationen är utmanande även för föräldrarna. Jag tänker speciellt på de med små eller inga ekonomiska resurser, men också på de föräldrar som tvingas bo kvar för att barnen inte kan flytta vilket bidrar till den tröghet som finns på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

För mer information om undersökningen, läs bifogad rapport Mäklarhuset Bo-Opinion.

Nedan följer en summering av vad föräldrarna svarat i undersökningen:

  • Enbart 26 procent anser att deras barn har goda möjligheter att skaffa sig en egen bostad när de är mellan 20 och 25 år gamla.
  • Majoriteten, 62 procent, ser en stor risk för att deras barn tvingas bo hemma längre än barnet vill.
  • Var tredje förälder, 31 procent, har fått skjuta upp sina egna flyttplaner för att deras barn tvingats bo kvar hemma.
  • Majoriteten, 77 procent, känner ett ekonomiskt ansvar för att hjälpa sitt barn att köpa en bostad. 26 procent bosparar och 46 procent kan tänka sig att ta ett lån på sin egen bostad för att hjälpa sitt barn med en kontantinsats. 


* Siffrorna kommer från Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2015. https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/ungavuxna2015/
** Undersökningen genomfördes mellan 22 och 29 juni 2016. Totalt deltog 1 123 personer med hemmavarande barn som är 15 år eller äldre. Av dessa bor 60 procent i villa/radhus, 30 procent i bostadsrätt och 10 procent i hyresrätt. Respondenterna rekryterades via Mäklarhusets nyhetsbrev och fick besvara en digital enkät.

Ämnen


Mäklarhuset är Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 550 medarbetare på över 120 fristående kontor runt om i landet, från Norrland till Skåne. Mäklarhusets organisation med fristående kontor och lokala engagerade mäklare har resulterat i att företaget de åtta senaste åren haft de mest nöjda kunderna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Kontakter

Pernilla Schörling

Pernilla Schörling

Presskontakt vd Mäklarhuset 072-220 09 90
Ingegärd Carlson

Ingegärd Carlson

Presskontakt Vice VD Mäklarhuset 070-422 66 10

Livet förändras men vi finns kvar

Vi är mäklarkedjan som sätter en högre standard för livets viktigaste affär – både för mäklarbranschen i stort och för dig. Genom våra 110 kontor utmanar vi vägen till en bättre framtid. Att vi äger oss själva gör att vi kan fokusera på det vi brinner för – att hitta den bästa lösningen för just dig. Vi har varit i branschen i fem decennier nu och är här för att stanna. I denna marknad och nästa. För att när våra kunder lyckas, lyckas vi.