Gå direkt till innehåll
Var femte kan tänka sig att genomföra hela bostadsköpet digitalt

Pressmeddelande -

Var femte kan tänka sig att genomföra hela bostadsköpet digitalt

Internet och digitalisering har snabbt förändrat vårt köpbeteende. Det gäller även livets största affär – bostadsaffären. Mäklarhuset har frågat konsumenter hur de ställer sig till att genomföra digitala bostadsaffärer, och resultatet visar tydligt att vi går mot att e-handla bostäder framöver. Redan idag svarar 20 procent att de kan tänka sig att genomföra hela bostadsaffären digitalt.

E-handeln växer kraftigt och förväntas år 2025 stå för mellan 20-30 procent av detaljhandeln. Digital konsumtion rör sig även snabbt in i andra servicesektorer som bilförsäljning och läkarbesök. I Mäklarhuset Bo-Opinion ställs frågan – När kommer vi att börja e-handla bostäder?

Redan idag kan bostadsspekulanter gå på virtuella visningar, virtuellt provmöblera och renovera kök, få information och lägga bud digitalt. I rapporten pekar Mäklarhuset ut tre digitala bostadstrender och presenterar en undersökning där 2461 personer besvarat hur de ser på digitala bostadsaffärer.

Var femte kan tänka sig att genomföra hela bostadsköpet digitalt

Undersökningen visar att 20 procent redan idag kan tänka sig att genomföra hela bostadsaffären, från visning till budgivning och betalning online. På en fråga kring dagens teknik säger nio procent att de kan tänka sig att köpa en bostad genom att gå på en virtuell visning istället för en traditionell fysisk visning.

Rapporten pekar även på att Internet blir allt viktigare för våra köpbeslut, och i undersökningen uppger nästan 14 procent att deras köpbeslut avseende bostäder formas online, medan 47 procent säger att det formas på visning och 39 procent att digital information och visningen väger lika tungt.

Det är dock färre, sex procent, som vill ersätta mäklaren med en digital tjänst, vilket pekar på att mäklaren har en viktig roll att spela även på en mer digitaliserad bostadsmarknad. Av de svarande uppger 69 procent att de föredrar en kombination av en mäklare och en digital tjänst medan 25 procent huvudsakligen vill ha hjälp av en mäklare.

Fyra av tio kollar på bostäder online dagligen

Undersökningen visar även att 38 procent av de svarande kollar på bostäder online dagligen. Det är dock inte främst på grund av ett direkt flyttbehov, utan en stor del tittar på bostäder för att hålla koll på om rätt objekt dyker upp eller för att följa prisutvecklingen i ett visst område.

- Undersökningen pekar på svenskarnas höga e-mognad. Lägg där till hur svenskarna idag använder internet för att ta till sig information om bostäder så är inte steget långt till att vi snart utför en mycket större del av bostadsköpet digitalt. Jag tror att vi snabbt rör oss mot en digi-fysisk bostadsmarknad där det fysiska innehållet, t.ex. en visning, är ett mervärde snarare än en norm. Det kommer innebära att mäklarna i framtiden står för ett serviceinnehåll och guidning till rätt digitala verktyg, snarare än att som idag utföra större delen av affären manuellt, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Läs mer om rapporten i bifogad fil.

Ämnen


Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 110 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har så länge man mätt kundnöjdhet i vår bransch antingen toppat listan eller varit i den absoluta toppen. Vi har helt enkelt nöjdare kunder. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kontakter

Pernilla Schörling

Pernilla Schörling

Presskontakt vd Mäklarhuset 072-220 09 90
Ingegärd Carlson

Ingegärd Carlson

Presskontakt Vice VD Mäklarhuset 070-422 66 10

Livet förändras men vi finns kvar

Vi är mäklarkedjan som sätter en högre standard för livets viktigaste affär - både för mäklarbranschen i stort och för dig. Genom våra 110 kontor utmanar vi vägen till en bättre framtid. Att vi äger oss själva gör att vi kan fokusera på det vi brinner för - att hitta den bästa lösningen för just dig. Vi har varit i branschen i fem decennier nu och är här för att stanna. I denna marknad och nästa. För att när våra kunder lyckas, lyckas vi.

Mäklarhuset
Vädursgatan 6
41250 Göteborg
Sverige