Pressmeddelande -

Carlforsska gymnasiets hälsoinspiratörer väljer äkta kranvatten

Mälarenergi placerar ut en vattenautomat på Carlforsska gymnasiet i Västerås. Målet är att få gymnasieeleverna att i större utsträckning välja kranvatten framför flaskvatten och läsk. Initiativtagare är Carlforsska gymnasiets hälsoinspiratörer, en grupp elever som aktivt arbetar med häslo- och miljöfrågor på skolan. Mälarenergi driver sedan fyra år projektet ”Äkta kranvatten” på högstadieskolorna i Västerås. Nu kommer man att utöka projektet på prov så att det under ett år även gäller Carlforsska gymnasiet.

Sedan 2006 driver Mälarenergi projektet Äkta kranvatten, ett projekt som riktar sig till högstadieskolorna i Västerås. Under det kommande året får även Carlforsska gymnasiet i Västerås tillgång till en vattenautomat. Slår försöket väl ut kommer även andra gymnasieskolor i Västerås inbjudas att delta i informationsprojektet.

- Genom projektet Äkta kranvatten vill vi öka elevernas medvetenhet om hur läsk och flaskvatten påverkar miljön och den egna hälsan säger Niklas Gunnar, chef för affärsområde Vatten vid Mälarenergi. Dessutom finns det pengar att spara för eleverna eftersom en flaska kranvatten är 1 000 gånger billigare än motsvarande mängd flaskvatten eller läsk.

I Västerås kostar en liter kranvatten cirka 1 öre och i butiken får man betala mellan 3 och 30 kronor för samma mängd flaskvatten eller läsk. Bara genom att varje vecka välja bort tre stycken 33 cl flaskvatten eller läsk för 10 kronor styck spar eleverna närmare 120 kronor per månad eller närmare 1 500 kronor per år. Dessutom slipper de betala för förpackning, marknadsföring och transporter.

- Frågan om vattenautomater ställdes av våra hälsoinspiratörer och vi tog direkt kontakt med Mälarenergi säger Inger Bernström, hälsosamordnare vid Carlforsska gymnasiet. Att eleverna kom med initiativet gör mig extra glad. Jag ser det som ett kvitto på att skolans långisktiga arbete med att engagera eleverna i hälso- och miljöarbetet har lyckats.

Mälarenergi har hjälpt högstadieskolorna i Västerås med att installera en vattenautomat där eleverna själva kan fylla på kranvatten - vanligt eller kolsyrat. Projektet lanserades vid 2006 års årsmöte för Svenskt Vatten och under fyra år har flera tusen elever vid högstadieskolorna i Västerås nåtts av budskapet kring Äkta kranvattnets positiva effekter på miljö, hälsa och privatekonomi.

- De flesta av Carlforsska gymnasiets elever har redan under högstadietiden haft tillgång till en vattenautomat berättar Niklas Gunnar, chef för affärsområde Vatten vid Mälarenergi. Vi vill genom det här försöket se om vi kan fortsätta den positiva trend som de fått med sig från högstadiet. Genom projektet vill vi nå ut med budskapet att Västerås har ett av landets bästa kranvatten.

 

För mer information:

Mälarenergi AB
Chef affärsområde Vatten, Niklas Gunnar
021-39 52 08

Carlforsska gymnasiet
Hälsosamordnare, Inger Bernström
070-694 84 22

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • vatten & avlopp
  • äkta kranvatten

På Mälarenergi är vi 570 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor

Kontakter

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91

Relaterat innehåll