Pressmeddelande -

Mälarenergi varnar för svaga isar i Kolbäcksån

På grund av ökande flöden i Kolbäcksån så varnar Mälarenergi för svaga isar från Åmänningen ner till Mälaren.

Flödena har i princip varit 0 hittills den här vintern och därmed har ett istäcke byggts upp, från och med imorgon så kommer Mälarenergi att köra ca 25m3/s i Kolbäcksån. Det som händer då är att isens tjocklek kommer att minska väsentligt på många ställen. Isen nöts tunnare underifrån och därför syns det inte uppifrån att isen är svag. Ta det försiktigt.

För mer information: Ulf Andersson, Chef Vattenkraft, Mälarenergi AB. Telefon: 0220-159 17, E-post: ulf.andersson@malarenergi.se

Ämnen

  • Energifrågor

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 750 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Presskontakt

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91