Pressmeddelande -

Mälarenergis inköp av torv från Vitryssland

Med anledning av den senaste tidens oroligheter i Vitryssland vill vi informera om Mälarenergis affärsrelationer med Vitryssland. Mälarenergi AB har valt att följa UD:s rekommendationer vid köp av torv för vår el- och värmeproduktion och de avtal vi har följer de regler som gäller för svenska företag. Mälarenergi gör inga egna politiska ställningstaganden gällande de länder vi handlar med, utan följer UD:s och FN:s rekommendationer. Däremot följer vi noggrant utvecklingen i området för att snabbt kunna agera om situationen skulle förändras. Utrikesdepartementet: UD:s förhållningssätt till Vitryssland är att ökade handelskontakter kan leda till att landet inte isolerar sig och att demokratiers handel med diktaturer bidrar till öppnare ekonomier och därmed öppnare länder. Läs mer på UD:s hemsida. Mälarenergis avtal: Mälarenergi har sedan 2002 köpt torv från vitryska torvproducenter via vårt vårt delägda dotterbolag EFO AB. Torven bryts av mindre statsägda torvproducerande bolag i ett område mellan huvudstaden Minsk och den Ukrainska gränsen. Mälarenergi har idag två giltiga avtal. Det ena avtalet är ettårigt och löper ut den sista maj i år. Det andra avtalet gäller ca 70 000 ton torv per år och löper ut nästa sommar. Anders Ericsson Chef Värme, Mälarenergi AB: - Vi följer händelseutvecklingen mycket noggrant just nu för att se om UD eller EU tar några steg i form av olika sanktioner eller andra begränsningar och om så sker kommer vi givetvis att agera därefter, säger Ericsson. Fler relevanta länkar: http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1311 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1311&a=21086 Denna information presenteras av Mälarenergi AB, Informationsavdelningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av drygt 700 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kontakter

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91