Mälarenergis resultat efter ett annorlunda 2020

Pressmeddelande -

Mälarenergis resultat efter ett annorlunda 2020

Under 2020 har det varit extra fokus på trygga leveranser och god kundservice. När samhället är under press ska det gå att lita på att energi-, vatten- och bredbandslösningar fungerar. Hemma, på jobbet, i skolan och i vården. Trots utmaningar med en rekordvarm vinter och pandemins påverkan på samhället gör Mälarenergi ett bra ekonomiskt resultat på 267 miljoner kronor för 2020.

Pandemin har påverkat oss alla men aldrig äventyrat Mälarenergis leveranser av samhällsbärande tjänster. Systematiskt arbete tidigt i pandemin med krisledning, att säkra produktionsanläggningar och anpassningar i våra verksamheter för att minska smittspridningen tryggade leveransen till kunderna.

– Vi har hållit hög tillgänglighet i våra leveranser av el, värme, vatten och kommunikationslösningar. Väl utbyggda fibernät med god kapacitet har möjliggjort att många medborgare kunnat studera och arbeta hemifrån, säger VD och koncernchef Niklas Gunnar.

Året 2020 går också till historien som ett av de varmaste åren i Sverige sedan mätningarna startade. Lägre försäljningsvolymer på grund av ett varmt år tillsammans med rekordlåga elpriser, ett längre stillestånd i vår basanläggning för värmeproduktion samt effekter av coronapandemin präglar koncernens resultat. Koncernens intäkter för 2020 (jfr 2019) uppgick till 3 092 (3 354) miljoner kronor med ett resultat efter finansiella poster på 267 (374) miljoner kronor. Utdelning till ägaren Västerås stad föreslås bli 58 (73) miljoner kronor för 2020.

– Vi såg tidigt vid årsskiftet 2019/2020 att vi skulle påverkas av bristen på kallt vinterväder och låga elpriser. När sedan coronapandemin slog till med full kraft i början av 2020 agerade koncernledningen och styrelse tidigt. Till exempel genom att sänka avkastningskraven och säkerställa att alla verksamheter fokuserade på effektiviseringar och att minska sina kostnader. Vi levde då i en stor osäkerhet kring hur pandemin skulle komma att påverka Mälarenergi och våra kunder, säger Niklas Gunnar.

– Kunder speciellt drabbade av pandemin erbjöds dialog kring lösningar. Det var och är fortfarande oklart hur det allmänna ekonomiska läget i samhället utvecklas. Vi kan nu konstatera att vi,  kopplat till vår verksamhet, lyckats begränsa de negativa effekterna av pandemin både för våra kunder och för oss, fortsätter Niklas.

Vid sidan av årliga temperatur- och nederbördsvariationer har bränslemixen i produktionsanläggningarna stor betydelse för Mälarenergis lönsamhet. Coronapandemin och det oplanerade driftstoppet på över 10 veckor i avfallspannan Block 6 påverkade leveranser av importavfall och intäkter från avfallsbehandlingstjänsten. Det och kostnaden för själva reparationen av pannan påverkade resultatet för 2020. Vidare har det låga elpriset haft stor negativ påverkan på koncernens ekonomi. I genomsnitt var börspriset 30 öre lägre per kilowattimme jämfört med föregående år.

– Vi har parerat utmaningarna som kom med 2020 på ett hållbart sätt. Nu när vi går in i 2021 har vi till glädje för många en normal vinter med snö, is och kyla. Det är nu Mälarenergi levererar som bäst och jag har tillförsikt trots att pandemin inte är över på något sätt. Mälarenergi har hållit hög leveranstillgänglighet och på så sätt stöttat samhället och vi kommer fortsätta med det, säger Carin Lidman ny ordförande för Mälarenergi AB. 

2020 har varit händelserikt på andra sätt än att vara ett ovanligt varmt pandemi år. Mälarenergi har flyttat in i nya huvudkontoret Navet och tagit över driften av nybyggda kraftvärmeanläggningen Block 7 från leverantörerna. Hanterat nya skatter som lagts på värmeverksamheten, konverterat spetslastpannan HVK för bioolja och avvecklat generator 3 på Kraftvärmeverket. Vi har fått arkitekturpris för faunapassagen vid Turbinbron, påbörjat bygget av en ny dagvattenpark på Johannisberg och tagit fram en hållbarhetsmanual tillsammans med Västerås stad. 

Under året har vi även invigt ett batterilager tillsammans med Northvolt och installerat framtidens elmätare hos våra kunder. En lång rad utvecklingsprojekt har löpt på under året som gått och nya samarbeten inletts. Inte minst har Mälarenergi Elnät gjort stora satsningar i Hallstahammar som stärkt och skapat redundans i elnätet. Och som en glädjande avslutning fick vårt kundcenter 2020 års pris för bästa kundservice i energibranschen.  

– Vi ska inte glömma att Mälarenergi och dotterbolag gjort investeringar och utvecklats som bolag även under krisåret 2020. Det finns så mycket att vara stolt över. Men nu lämnar vi 2020 bakom oss och hoppas 2021 blir ett annorlunda år till det bättre, avslutar Carin Lidman.För mer information:

Niklas Gunnar, VD Mälarenergi AB
Tel: 021-39 52 08
niklas.gunnar@malarenergi.se

Carin Lidman, styrelsens ordförande Mälarenergi AB
Tel: 021-39 12 61
carin.lidman@vasteras.se"

Ämnen

  • Energifrågor

Taggar

  • mälarenergi

Regioner

  • Västmanland

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av drygt 700 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Presskontakt

Kontakt press och media

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91