Pressmeddelande -

Nu får alla hushåll i Västerås kommun tillgång till bredband!

Mälarenergi Stadsnät erbjuder trådlöst bredband till de hushåll och företag som tidigare inte har haft möjlighet till bredband. Redan idag har 96% av Västeråsarna möjlighet att ansluta sig till bredband, antingen via ADSL eller den mer framtidsäkra fibertekniken Antalet fiberanslutna villor och radhus i Västerås saknar motsvarighet i Världen, ca 35% av alla villor i Västerås har redan en fiberanslutning! Det finns dock knappt 6000 personer på landsbygden som idag saknar möjlighet att skaffa någon form av bredbandskoppling mot Internet. Mälarenergi Stadsnät har nu tagit fram en lösning och erbjuder dessa trådlös radiokommunikation via en teknik som heter WiMAX. På så sätt kan Mälarenergi Stadsnät erbjuda alla inom Västerås kommun en bredbandsanslutning via tre olika alternativ: -fiber till tätbebyggda områden -ADSL2+ till vissa småbyar -trådlöst bredband till övriga Erbjudandet, som kommer att presenteras fullt ut senare i år, riktar sig enbart till de inom kommunen, såväl hushåll som företag, som idag inte har någon möjlighet att få något erbjudande, vare sig från Mälarenergi Stadsnät eller någon annan leverantör. Tekniken med trådlöst bredband har för närvarande en begränsning i antal kunder. Främst är det ren landsbygd som kommer att erbjudas trådlös anslutning. – Inom ramen för ”Omlandsprojekt”, som vi genomfört på Västerås stads uppdrag, har vi jobbat vidare för att hitta en ekonomiskt genomförbar lösning, även för de hushåll och företag som vi inte nått hittills, säger Robert Kjellberg, VD på Mälarenergi Stadsnät. – Vi har under året testat utrustning för radiokommunikation. Den standard som används heter WiMAX och har räckvidd på 30-40 km. I provet finns en basstation på vattentornet på Skallberget och vi har testat från ett stort antal platser i kommunen, fortsätter Robert. Provet har fungerat väl och Mälarenergi Stadsnät har beslutat att genomföra en installation. Det finns många ytterligare frågor att lösa innan ett färdigt erbjudande kan presenteras, men Mälarenergi Stadsnät vill på detta sätt meddela vad som är på gång. Ett delvis driftsatt nät är planerat till mitten på november i år. Mera information kommer till berörda och på vår hemsida www.malarenergi.se/stadsnat. För mer information kontakta: Robert Kjellberg, VD, Mälarenergi Stadsnät Tel. 073-9209 555

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västmanland

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av drygt 700 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kontakter

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91

Relaterat innehåll