Pressmeddelande -

Ramnäs bruk sparar energi med hjälp av Mälarenergi

Med ny smart energiåtervinning och optimerade system har Ramnäs Bruk tillsammans med Mälarenergi kunnat ställa om sin energianvändning motsvarande uppvärmningen av ca 200 villor om året.

Ramnäs Bruk är sedan tidigare elkunder hos Mälarenergi och nu har de ingått ett avtal om effektivisering och optimering av sitt energibehov. Mälarenergi har byggt om befintliga system för uppvärmning, belysning och tryckluft och därmed gjort besparingar på hela 4 GWh om året vilket motsvarar den mängd energi som går åt för att värma ca 200 villor under ett år.

Bruket i Ramnäs som tillverkar ankarkätting, kan med Mälarenergis hjälp återvinna restenergier/spillvärme från sin tillverkningsprocess och använda den för att värma upp sina lokaler. Detta har i sin tur lett till att olja inte längre behövs för att tillgodose företagets uppvärmningsbehov. Mälarenergi har även utfört effektiviseringar genom att byta ut belysningen i de stora lokalerna samt sett över behovet av tryckluft och anpassat det systemet genom en nyinstallerad energieffektiv kompressor.

- Vi har kartlagt hela energibehovet hos Ramnäs Bruk. Genom våra åtgärder är det mycket glädjande att vi bidragit till att ställa om energianvändandet hos dem, säger Anders Tenggren som är affärsområdeschef för Energitjänster hos Mälarenergi. – All oljeenergi har vi nu ersatt genom optimerade system som tar tillvara på restenergier från företagets egna produktion vilket samtidigt minskar den negativa klimatpåverkan, fortsätter han.

- Det har varit mycket positivt att arbeta med Mälarenergi i denna investering, från idé till genomförande och idrifttagande. Det är fantastiskt att vi nu kan värma upp våra stora lokaler med energin som vi tidigare släppte ut helt outnyttjad, säger Magnus Westher som är General Manager för Ramnäs Bruk.

Under avtalstiden kommer Mälarenergi att följa upp Ramnäs Bruks energiförbrukning och säkerställa att de nya systemen fungerar optimalt. Effektiviseringsprojektet mellan företagen fortsätter nu även i nya lokaler som Ramnäs Bruk införskaffat.

För mer information, kontakta:

Mälarenergi
Anders Tenggren
Affärsområdesansvarig Energitjänster – Mälarenergi AB
Tel: 021-39 54 69
anders.tenggren@malarenergi.se

Jocke Höök
Pressansvarig – Mälarenergi AB
Tel: 021-39 50 07
jocke.hook@malarenergi,se

Ramnäs Bruk
Magnus Westher
General Manager - Ramnäs Bruk
Tel: 0220 220 01
magnus.westher@ramnas.com

Om Ramnäs Bruk
Ramnäs Bruk producerar kvalitativ ankarkätting för krävande förtöjningssystem till kunder inom offshoreindustrin. Bruket grundades redan 1590 och har genom åren varit en pionjär i utvecklingen av kätting.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • energitjänster
  • energieffektivisering

Mälarenergi består av ca 600 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kontakter

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91