Pressmeddelande -

​Malmberg vinner kontrakt för processutbyggnad på Smedstorp VV

Malmberg har fått uppdraget att genomföra en processutbyggnad på Smedstorp VV utanför Tomelilla för förbättring av dricksvattenkvaliteten i regionen.

Utbyggnaden består i att med avancerad membranteknik (RO-membran) reducera deras förhöjda nitrathalter i dricksvattnet och med efterkommande avsyrningsfilter alkalisera samt återmineralisera vattnet.

Entreprenaden innefattar en tillbyggnad med en ny processhall, installationer av processteknisk utrustning, uppgradering av deras befintliga borror med bl.a. nya Malmberg brunnsöverbyggnader ”Furuboda Solid” samt reservkraft, el-, programmerings- och automationsåtagande.

Kontraktssumman är 14 miljoner kronor och arbetet beräknas vara färdigt i april 2021.

Johan Rubin - Affärsområdeschef, Malmberg

”Att ha förmånen att få utföra lokala projekt med avancerad rening och få bidra med vårt kunnande till att förbättra den skånska dricksvattenkvaliteten är väldigt roligt! Malmberg följer utvecklingen noga i membranteknologi, som vi ser komma i allt större utsträckning både inom dricksvatten- och avloppsrening”

Christina Jönsson - Tomelilla Kommun 

"Smedstorps vattenverk är en strategiskt viktig vattentäkt för regionen och att säkerställa det dricksvatten vi producerar här är avgörande för den kommunala vattenförsörjningen. Vi ser fram emot samarbetet med vår tilldelade totalentreprenör Malmberg!"

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljöteknik
  • vattenrening

Om Malmberg

Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag. Vi förser kommuner och industri med vattenrening, biogas, geoenergi, brunnsborrning och miljöhantering. Malmberg är ett familjeföretag sedan 1866 som arbetar för en bättre miljö under devisen ”Ren energi. Rent vatten.”

Kontakter

Johan Rubin

Affärsområdeschef Vattenrening

Relaterat innehåll