Gå direkt till innehåll
Tandläkarstudenterna i Malmö får utökad praktik

Pressmeddelande -

Tandläkarstudenterna i Malmö får utökad praktik

Malmö universitet kommer utöka den verksamhetsförlagda utbildningen på tandläkarprogrammet från och med nästa år. Tanken är att framtida studenter ska få möjlighet att träffa ännu fler patienter innan de examineras.

Det är Folktandvården Skåne, Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och Region Skåne som har slutit ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för tandläkarstudenterna vid Odontologiska fakulteten.

– Jag är övertygad om att vårt fördjupade samarbete med Odontologiska fakulteten kommer att gagna alla skåningar eftersom de nyutexaminerade tandläkarna kommer att ha extra erfarenhet av patientomhändertagande framöver, säger Karin Melander, Folktandvården Skånes vd.

VFU:n innebär en handledd praktik i Folktandvården Skåne, som görs som en del av utbildningen. Syftet är att tandläkarstudenterna ska komma i kontakt med arbetslivet under studietiden, samt att möta patienter och ta del av hur rutinerade tandläkare arbetar.

Ett komplement till sista terminens VFU
Det nya avtalet innebär att studenterna kommer att träffa ännu fler barn- och ungdomspatienter under sin utbildning, under termin nio, på en av Folktandvården Skånes kliniker i Malmö. Detta som ett tillägg till den verksamhetsförlagda utbildningen som görs under termin tio, den femåriga utbildningens sista termin.

– Det här är ett bra komplement i vår utbildning, som ger studenterna ökade möjligheter att träna sig i att arbeta kliniskt. Det är också ett konkret exempel på samarbete mellan universitetet och Folktandvården Skåne, säger Per Alstergren, dekan vid Odontologiska fakulteten.

Region Skåne är med och finansierar det utökade VFU-avtalet och ser positivt på utvecklingen.

– Det är en utveckling som går i linje med såväl läkarutbildning som en stor mängd medellånga vårdutbildningar, det vill säga att träningen inför yrkeslivet sker ute i klinisk verksamhet, säger Maria Antonsson Anderberg, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne.

Kontaktpersoner
För frågor gällande utbildningen, kontakta Sofia Petrén, Odontologiska fakulteten. Mail: sofia.petren@mau.se. Telefon: 040-665 84 74
För frågor angående Folktandvården Skåne, kontakta pressansvarig: press@folktandvardenskane.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512
Johanna Svensson

Johanna Svensson

Presskontakt Kommunikatör 040-665 83 14
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Presskontakt Kommunikatör 040-665 88 46
Hanna Rydén

Hanna Rydén

Presskontakt Kommunikatör 0701-806024

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet

Box 50500
205 06 Malmö
Sverige