Lärare självkritiska till egen undervisning i NO-ämnena

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 12:07 CET

Lärare ser brister i sin egen kommunikation med elever i NO-ämnena i åk 7-9. Samtidigt saknar de verkligt stödmaterial för att jobba språkutvecklande med sina elever. Det visar ett stort avslutat forskningsprojekt om lärares roll och möjligheter med att öka elevernas NO kunskaper och samtidigt arbeta språkutvecklande.

Tandvården - en plats för upptäckt av sexuella övergrepp

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 11:21 CET

Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för de som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Bara att överlåta åt tandläkaren att undersöka munhälsan kan påminna om de sexuella kränkningar patienten en gång varit med om. Det visar en pågående studie vid Malmö universitet.

Tandvårdshögskolan Lex Maria-anmäler vårdskada

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:07 CET

Kariesskadan åtgärdades inte i tid, nu måste tanden dras ut. Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet Lex Maria-anmäler nu händelsen som en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten hörde av sig till Tandvårdshögskolan hösten 2016 och bad om en tid för att åtgärda karies i en kindtand. På grund av brister i de administrativa rutinerna blev patienten inte kallad i tid. Kariesskadan hann bli så omfattande att tanden inte gick att rädda. Patientens grundsjukdom gör att det nu krävs specialistvård för att det ska gå att dra ut tanden.
– Det är djupt olyckligt och beklagligt. Vi har anmält händelsen, och vi kommer sedan att både utbilda och informera för att något liknande inte ska kunna hända igen, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Vårdskador eller risk för vårdskador ska utredas av vårdgivaren. Allvarligare sådana ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Gunilla Klingberg säger att det pågår ett ständigt arbete med att stärka kvaliteten och förbättra patientsäkerheten på Tandvårdshögskolans olika kliniker.
– Men här har något fallerat. Vi anmäler för att dra lärdom, och för att det aldrig ska upprepas, säger Gunilla Klingberg.

För mer information, kontakta dekan Gunilla Klingberg

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Kariesskadan åtgärdades inte i tid, nu måste tanden dras ut. Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet Lex Maria-anmäler nu händelsen som en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.

Läs vidare »

Ny forskarskola stärker samarbetet med Life Science företag

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 08:00 CET

ComBine, en ny företagsforskarskola vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces, har beviljats drygt 17 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Hösten 2019 får åtta doktorander från näringslivet chans att starta sina forskarstudier vid Malmö universitet.

PRESSINBJUDAN: Legitimation ger arbete i Sverige. Tandläkare med utländsk utbildning examineras vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:03 CET

Fredagen den 21 december examineras tio tandläkare med utländsk utbildning vid Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet. Det är den första kullen från den kompletterande påbyggnadsutbildningen riktad till tandläkare med utbildning utanför EU/EES som efter godkänd utbildning kan ansöka om svensk legitimation från Socialstyrelsen.

– Tandläkarna blir nu ett uppskattat och välkommet tillskott till den svenska arbetsmarknaden, säger Anders Hedenbjörk Lager, programansvarig för utbildningen.

Cirka 135 behöriga sökande konkurrerade om utbildningsplatserna i urvalsprocessen, och dessa tio tandläkare presterade sammanlagt bäst.

Under andra terminen har studenterna mestadels varit på praktik inom Folktandvården Skåne, vilket gett dem en god inblick i hur tandvården fungerar i Sverige och hur tandvård bedrivs här. Deras handledare i Folktandvården har varit mycket nöjda med deras insatser.

Studenterna har sedan utbildningen började rönt stor uppskattning och visat god förmåga i såväl praktik som teori. I de flesta fall har de inte pratat svenska mer än ett par år sedan de kom till Sverige, och de är tacksamma över att ha fått den här möjligheten att på kort tid kunna komma ut i arbetslivet igen.
– Överallt, både här och på klinik har de fått väldigt positiva omdömen, säger Lena Bäckström, Tandvårdshögskolans studievägledare.

I januari påbörjas nästa utbildningsomgång till vilken tio tandläkare beräknas antas. Utbildningen ges även vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet i Stockholm, och totalt finns det i Sverige 46 KUT-utbildningsplatser per år, det vill säga motsvarande en årskurs på tandläkarprogrammet i Malmö.

Representanter för media är välkomna till examensceremonin då det också ges tillfälle att intervjua studenterna.
Examensceremonin äger rum: Tandvårdshögskolan, Smedjegatan 16, 21 december kl. 11.00.

Kontakt

Dekan Gunilla Klingberg
gunilla.klingberg@mau.se 040-665 84 85

Programansvarig Anders Hedenbjörk Lager
anders.hedenbjork.lager@mau.se 040-665 88 34

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Fredagen den 21 december examineras tio tandläkare med utländsk utbildning vid Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet. Det är den första kullen från den kompletterande påbyggnadsutbildningen riktad till tandläkare med utbildning utanför EU/EES som efter godkänd utbildning kan ansöka om svensk legitimation från Socialstyrelsen.

Läs vidare »

Medelålderns sexliv undersökt

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 14:44 CET

En studie över 35-55-åringars sexualliv i Skåne visar på tydliga könsskillnader gällande att få orgasm, samkönade fantasier, otrohet, hur internet används m.m. Medelålders personers syn på sitt sexualliv undersöks sällan och på det sättet är studien unik.

Små borrhål kan skada käkbenet vid implantat

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:00 CET

Att borra mindre hål i käkbenet för att implantatet ska fästa bättre, kan leda till större tryck mot benet och förlust av implantatet. Det visar ny forskning av tandläkaren Michele Stocchero, Malmö universitet.

Interaktiv utställning ska lära besökare mer om sakernas internet

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 11:18 CET

Spela Busrunner, testa Arduino eller bläddra i framtidens möbelkatalog. People have the power heter den nya interaktiva utställningen i Orkanenbiblioteket på Malmö universitet, där besökare får en inblick i forskningen om sakernas internet.

Hur exakta måste 3D-tänder vara?

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 11:08 CET

​Hur pass exakt passform behöver digitalt framställda tandvårdsprodukter ha? Frågan ställs av forskaren Michael Braian som undersökt hela produktionskedjan för att spåra olika felkällor.

Internationell tekniktävling till Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 15:51 CET

Den 10 november hålls regionfinalen i den världsomspännande teknik- och innovationstävlingen FIRST LEGO League på Malmö universitet. Varje år utgår tävlingen från ett nytt tema. I år är temat rymden. Lagtävlingarna vänder sig till barn och ungdomar mellan 5-9 år och 10 - 16 år.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lomfttxua.jxorxbbaumn@hzmaapu.kasexh
 • 0709-655 492

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • heholeuknayk.stzmigtttmo@mulaufb.svlejw
 • 0709-655 355
 • 040-665 80 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning, press och opinion
 • chrmarhxloujttkke.ddloyzndxwahxgl.iibexmchzmmazqnnyr@mweauty.suyeuc
 • 040 - 665 7879
 • 072 - 210 97 19

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • mauegnsrusgm.jfkandhdohn@mdlauvb.sewerc
 • 040 665 81 97
 • 0709 655 372

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • cakirokxlimln.upliaundlx@mydauko.skrext
 • 040-66 57889
 • 072-702 29 73

Om Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.