Gå direkt till innehåll
 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler enligt lex Maria

Pressmeddelande -

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler enligt lex Maria

Efter att en patient på ett vårdboende i Malmö stad visade positivt för MRSA screenade man samtliga boenden på samma avdelning. Det visade sig att ytterligare en patient hade samma typ av infektion. Det är högst sannolikt att en smittspridning har skett och därför anmäler hälsa-, vård- och omsorgsnämnden händelsen till IVO enligt lex Maria.

Då en hudrodnad hade uppkommit på en patient beställde sjuksköterska en odling av Meticillinresistent Staphylococcus aureus, MRSA, vilket visade sig vara positivt. I samband med att MRSA påvisades screenades samtliga patienter boende på samma avdelning. Resultatet visade positivt för ytterligare en patient. Smittspårning utökades efter det andra positiva fallet till att innefatta patienter på den andra våningen på samma vårdboende och alla provresultat var negativa.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens utredning visar att det är högst sannolikt att en smittspridning har skett vilket förvaltningen ser mycket allvarligt på. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorgIVO, enligt lex Maria.

Rutiner gällande basal hygien informeras om vid anställning och löpande under året. All personal går årligen utbildning i basal hygien så även vikarier. All vårdpersonal ska ha grundkunskap om vårdhygien. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ledningssystem för detta med fastställda rutiner som stöd för personalen. Årligen genomförs mätning av följsamheten till basala hygienrutiner.

Åtgärder efter utredning
Många åtgärder har påbörjats för att säkerställa så att städ- och vårdhygienrutiner följs. Insatser som till exempel ytterligare utbildning kring vårdhygien och vårdrelaterade infektioner är inplanerat.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  •  medarbetare som utför hälso- och sjukvård rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt:
Helen Martinsson, avdelningschef särskilt boende, telefon 0706-702007, E-post helen.martinsson@malmo.se

Utsänt av:
Petronella Thorén, kommunikatör, telefon 0767-728250, E-post petronella.thoren@malmo.se


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se