R8qd8vzlxmqpjfrqwqkr
Yr2xxgz5teiccv942fhl

Startskott för 850 bostäder i Hyllie

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 15:47 CET

I höstas tog fastighetskontoret fram programmet Markanvisning Hyllie 2017 för att tilldela nya markreservationer för 850 bostäder och två parkeringshus. Det presenterades som en öppen inbjudan för att ge fler möjlighet att medverka i den fortsatta utvecklingen. Utvärderingen av intresseanmälningar från 40 olika aktörer har nu resulterat i ett urval av 16 stycken som får markreservationer.

G6gzpc1wu0tov52auhmk
Lvqqlzgtvwxbk47cc5kz

Malmö stad säljer mark i Bara till Svedala kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 11:13 CET

​Malmö stad säljer ett drygt 40 hektar stort markområde längs med Malmövägen i Bara till Svedala kommun för 25 miljoner kronor. Syftet med försäljningen är att ge Svedala kommun möjligheter att utveckla Bara tätort.

Ucesrzvczndeww2f9avt

​Betygen för Malmös nior fortsätter att förbättras

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 08:34 CET

Analysen av höstterminens betygsresultat är nu klar och den visar att betygen för elever i årskurs 9 i Malmös kommunala grundskolor fortsätter att förbättras. Både det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten för gymnasiestudier har ökat sedan hösten 2016. Framför allt är det bland pojkarna som resultatförbättringen märks.

Dezlagmv89ebmadlfdap

Första spadtag för Station Rosengård

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 07:30 CET

På måndag tas första spadtaget för den nya Station Rosengård och även tågtrafik på Kontinentalbanan. Media hälsas välkomna att närvara. När: Måndagen den 22 januari kl 15.00 Var: Vändplatsen på Cronmans väg

Zbf8iosbe9enkrytthex

​Så ska Malmö växa helt och hållbart

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:43 CET

En tät stad för människor samman, knyter ihop stadsdelar, överbrygger barriärer och skapar förutsättningar för ett gott företagsklimat. Och den innebär en mindre miljöbelastning än en gles och utspridd stad. På torsdagen godkändes översiktsplanen av stadsbyggnadsnämnden, med strategier för Malmös fortsatta utveckling.

Ruyynxll9bge0fc5qey8

​Stärkt grepp för bostäder åt alla Malmöbor

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:21 CET

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt i Malmö de senaste åren. Rekord på rekord slås, både för planer, bygglov och byggstartade bostäder. Utmaningen framöver är att hålla uppe den höga byggtakten och att bredda bostadsutbudet så att det kommer alla Malmöbor till del. Hur det ska gå till beskrivs i Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden på torsdagen.

Eazvq7jh6x6qdvufewhn

Sektionschef agerande snabbt när felskickad LVM-anmälan uppdagades

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:16 CET

När den felskickade anmälan upptäcktes, agerade sektionschefen direkt. En LVM-utredning öppnades omedelbart. LVM-anmälan hade kommit till fel mottagare och blivit liggande i en vecka. Förseningen orsakade ingen skada hos klienten. Anledningen, till att LVM-anmälan kom fel, är att klienten sedan tidigare tillhör även en annan verksamhet inom socialtjänsten.

Media no image

Fuktskador får Kallis att stänga tillfälligt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 14:39 CET

Renoveringen av kallbadhuset blir mer omfattande än väntat. När arbetet påbörjades visade det sig att fuktskadorna i bjälklaget på herrsidan kräver större ingrepp än planerat. Därför kommer hela badanläggningen på kallbadhuset att stängas tillfälligt från måndag den 22 januari.

- Risken är stor att samma fuktskada finns även på damsidan, därför tar vi ett samlat grepp och renoverar mer än vi planerat från början. Alla ytskikt i duschar, avsvalning och omklädningsrum på både dam- och herrsidan ska göras vid. Men innan dess måste duschutrymmena torka ut, säger Giedre Karlsson som är förvaltare på stadsfastigheter.

Verksamheten förlänger giltigheten på alla halvårs-, års- & klippkort med en månad. Detta sker per automatik vid nästkommande besök på kallbadhuset. Restaurangen är öppen som vanligt.

- Vi beklagar stängningen och jobbar för att få en bra konstruktion på anläggningen och bra underhåll. Preliminärt kommer det uppfräschade badet att öppna igen den 17 februari, säger förvaltaren.

För mer information kontakta

Giedre Karlsson, Förvaltare
Tel: 040-341889 Mobil: 0709-11 35 78 giedre.karlsson@malmo.se

Per-Olov Bergqvist, Avdelningschef för evenemangs- och rekreationsavdelningen.
Tel: 040-342614 per-olov.bergqvist@malmo.se

Katarina Pamp, Kommunikatör serviceförvaltningen
Tel 0709-841121 katarina.pamp@malmo.se 


Delar av kallbadhuset har fuktskador som innebär att renoveringsarbetet blir något mer omfattande än planerat. Därför kommer badanläggningen att stängas helt under en kort period.

Läs vidare »
Pyyd7m3m7lrekv2ozcco

Unik utställning visar skolans dolda konstskatt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:00 CET

2017 fyllde den svenska folkskolan 175 år. Det firar Lärarstiftelsen med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år, som invigdes på Prins Eugens Waldemarsudde i mars förra året. Nu har turen kommit till Malmö Museer som visar utställningen 27/1–22/4 2018. En sagolik skola är en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll från 1800-talet till idag.

S00heliuxidfz9vlwfwr

Klimat- och kretsloppsöverenskommelse signeras för Sege Park

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 09:00 CET

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 25 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se