Gå direkt till innehåll
Visionsbild: Stadstudio
Visionsbild: Stadstudio

Pressmeddelande -

Klart för bostadsrätter i Limhamns Sjöstad

Stadsbyggnadsnämnden har i dag beviljat bygglov för 278 nya bostadsrätter i Limhamns Sjöstad. Det är Limhamnshus Projektutveckling AB som vill bebygga kvarteret, beläget i hörnet av Packhusgatan och Magasingatan.

I kvarteret ska det byggas en variation av bostäder fördelat på flerbostadshus i tre volymer på mellan fyra och sju våningar med förskola och kontorslokaler i bottenvåningarna. Husen byggs så att kvarteret sluts, men med entréer mot både gatan och innergården. På översta våningen anläggs takterrasser.

Kvarterets innergård blir en av områdets största, och en grön oas med grönska och träd. Här ska det finnas gott om utrymme för cyklar samt en cykelservicestation där förskolegårdens bjälklag blir stationens tak. Behovet av parkeringsplatser för bil möts genom avtal om bilplatser i närliggande parkeringshus.

– Limhamn är en snabbt växande stadsdel med stor inflyttning och många önskemål som ska tillgodoses. Med vårt mål om att skapa en socialt hållbar stad är det grundläggande att det byggs områden med bostäder av blandade upplåtelseformer. Det är så vi minskar segregationen och bygger bort mentala och fysiska barriärer. Tillskottet av nästan 300 bostadsrätter är därför välkommet, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är glädjande att det tillförs bostadsrätter i Limhamns Sjöstad som ökar områdets variation av boende för den blandade staden. Kvarteret avser att skapa trivsamma upplevelser för både boende och besökande. Byggnationen sker i tre volymer på fyra till sju våningar där kontor, butikslokaler och en välbehövlig förskola tillförs i området, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Kontaktpersoner

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Lars Hellström, 0768-20 70 80

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat material

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se