Gå direkt till innehåll
Vy över området Botildenborg med vattentornet, på östra Rosengårdsfältet i Malmö. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad
Vy över området Botildenborg med vattentornet, på östra Rosengårdsfältet i Malmö. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad

Pressmeddelande -

​Klart för start på Rosengårdsfältet – radhus, parkytor och odlingsområde

Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att ge objektsgodkännande för projektet Södra Botildenborg, som kommer att ge området ett tillskott av 41 radhus i bostadsrättsform och förbättringar av parkområdet intill Botildenborgs vattentorn. I anslutning till detta görs även en upprustning av Rosengårdsfältets odlingsområde.

Projektet Södra Botildenborg omfattar cirka 41 bostadsrättsradhus i den östra delen av Rosengårdsfältet intill Botildenborgs vattentorn, med gemensamma parkeringsytor, en kvarterslekplats och ny gata genom området. Två dagvattenmagasin, ny cykelbana längs en del av Botildenborgsvägen med cykelöverfart, ny gångbana runt vattentornet och förbättringar av parkområdet med mötesplatser och anläggande av en fruktlund, hör också till det som planeras i området.

I Malmö stads överenskommelse med BoKlok Exploaterings AB, den aktör som kommer uppföra radhusen, ingår bland annat praktikplatser till arbetssökande Malmöbor under byggfasen och samarbeten med Rosengårdsskolan och förskolor i området.

– Det här är ett viktigt steg på vägen för projektet. Nu ska detaljplanen ut på granskning och när den är klar kan vi komma igång på allvar med att utveckla östra Rosengårdsfältet så att det blir ett attraktivt område för fler, och bygga radhus till rimliga priser. Bostadsrätten är en boendeform som saknas i området idag, säger Christina Andreasson, Malmö stads projektledare för Södra Botildenborg.

Projektet omfattas av detaljplan Dp 5448 utifrån planprogram Pp 6031, som visar på en möjlig utveckling och förtätning av området kring Botildenborgs vattentorn. Planområdet utgörs av cirka 1,5 hektar mark som ägs av Malmö stad. Objektsgodkännandet omfattar, utöver planområdet, även en nyanlagd promenadslinga runt vattentornet, omgestaltning av parkytor och nya sittplatser. Detaljplanen väntas vinna laga kraft i januari 2018, byggstart kan i så fall ske våren 2019. Den totala investeringskostnaden för projektet Södra Botildenborg beräknas till 22,7 miljoner kronor. Projektet bedöms pågå till och med år 2020.

– Det här är ett bra exempel på hur vi investerar i ett socialt hållbart Malmö. Radhus i ett område som annars domineras av hyreslägenheter, utvecklad stadsmiljö och praktikplatser åt arbetssökande Malmöbor under byggtiden. Jag ser fram mot det nya bostadsområdet i södra Rosengård, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

I anslutning till projektet Södra Botildenborg genomför fastighetskontoret även förbättringar av Rosengårdsfältets odlingsområde, öster om vattentornet. Här gallras buskage och träd runt hela odlingsområdet, som också får ett nytt, högre staket. Nya entréer med tydligare skyltning, en grind som förhindrar inkörsel på området, ny containerplats, samt ros- och trädplanteringar vid staketet mot intilliggande kyrkobyggnad hör också till det som planeras, i dialog med kolonisterna i området. Arbetet med att förbättra Rosengårdsfältets odlingsområde har inletts och beräknas vara avslutat hösten 2018.

Kontakt

Christina Andréasson, projektledare, fastighetskontoret, 040-34 09 89, christina.andreasson@malmo.se

Sanela Rizvo, team kolonier och odling, fastighetskontoret, 0705-98 31 69, sanela.rizvo@malmo.se

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, 040-34 10 16, andreas.schonstrom@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Projektkommunikatör Stadsutveckling och exploatering, Nyhamnen och projekt med förorenad mark där Malmö stad är huvudman 0733-70 89 11

Relaterat material