Gå direkt till innehåll
Malmö och EON har tecknat avtal om 100 % förnybar fjärrvärme.
Malmö och EON har tecknat avtal om 100 % förnybar fjärrvärme.

Pressmeddelande -

Malmö beslutar om 100 % förnybar fjärrvärme

Malmö stad har fattat ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut. År 2020 ska kommunens fjärrvärme vara 100 procent förnybar och i ett nytt avtal med EON garanteras Malmö stad ett nollutsläpp för koldioxid.

I samband med att servicenämnden förnyade sitt avtal om fjärrvärmeleverans för åren 2016–2020, tecknade staden och EON ett tilläggsavtal om Förnybar Fjärrvärme som innebär en övergång från fossila bränslen som naturgas till förnybara biobränslen som flis.

Malmö stad har satt upp ett mål att energianvändningen i de kommunala verksamheterna ska vara 100 procent förnybar år 2020. Detta är sedan januari 2014 uppfyllt beträffande el, men för värmeanvändningen har det endast varit cirka 40 procent. Med beslutet om 100 procent förnybar fjärrvärme är Malmö nära målet.

Avtalet med EON innebär dessutom ett stort kliv närmare det andra målet för Malmös energiförbrukning, nämligen att hela Malmö år 2030 ska försörjas med förnybar energi. Inte bara stadens egna verksamheter, utan även privatförbrukning. Omställningen till förnybar fjärrvärme, som Malmö som kund till EON driver på, innebär att klimatpåverkan från alla Malmös fjärrvärmekunder mer än halveras till 2025.

Priset på förnybar fjärrvärme är något högre jämfört med ordinarie fjärrvärmemix, men bedöms ändå bli billigare än om staden själv skulle bygga solvärme- eller biobränsleanläggningar för att uppnå motsvarande utsläppsminskning.

– När vi ser att stater viker ner sig i kampen för klimatet krävs det att städerna vågar gå före. Genom beslutet att gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme visar Malmö att vi fortsätter ta ett ledarskap för klimatet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

– Det här är ett avgörande steg för att nå målet om att bli en fossilfri stad. Avtalet garanterar Malmö stad en utveckling mot nollutsläpp av klimatgaser från fjärrvärmeanvändningen i de kommunala verksamheterna år 2020, säger Petra Bergquist (S), ordförande i servicenämnden.

– Den klimatbesparing som Malmö stad gör visar tydligt att våra kundlösningar kring förnybar fjärrvärme verkligen leder till miljönytta. Affären är också ett tydligt exempel på att vi levererar lösningar som är 100 procent återvunna eller förnybara, säger Stefan Håkansson, VD på EON Värme.


För mer information kontakta gärna
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Petra Bergquist 0768 91 13 99
Pernilla Schoug, EON, 070-655 14 85

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se