Gå direkt till innehåll
Södra Varvsbassängen i Malmö  grundas upp bland annat för att öka vattensäkerheten i området.
Södra Varvsbassängen i Malmö grundas upp bland annat för att öka vattensäkerheten i området.

Pressmeddelande -

Malmö stad grundar upp Södra Varvsbassängen – minskar vattendjupet till 4 meter

Malmö stad har fått klartecken att grunda upp Södra Varvsbassängen. Genom att kapsla in den förorenade havsbottnen – och därmed skapa ett minskat vattendjup – skapar staden förutsättningar för ökad vattensäkerhet i området, bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald under ytan.

Mycket ska hända kring Södra Varvsbassängen och den intilliggande Varvskanalen de kommande åren. På norra sidan växer den nya stadsdelen Varvsstaden fram, där det bland annat planeras för 2500 nya bostäder, flera nya verksamheter och institutioner. Mittemot bygger Malmö stad en bro för kollektivtrafik och cykel. Den ska stå klar senast december 2024, då MalmöExpressen 5 ska ledas om här.

En säkerhetsfråga

Då betydligt fler människor kommer röra sig i området i framtiden ser Malmö stad ett behov av att förbättra vattensäkerheten.
–Det är mellan 6 och 11 meter djupt här. Mörkt, utan växtlighet och lite djur, säger Torbjörn Björnfors, projektledare på fastighets- och gatukontoret.
–Målet är bottnen ska grundas upp till 4 meter. Då kan man se bottnen och också dyka ner om någon trillat i. När det är djupare är förutsättningarna för detta mycket sämre. Det är en säkerhetsfråga, helt enkelt.

Den förorenade havsbottnen, som kommer sig av den industriverksamhet som Kockums bedrev här tidigare, är en annan viktig anledning till att genomföra projektet, som nu fått klartecken från mark- och miljödomstolen i Växjö.

Bättre reningsprocess

Planen är att bottnen – cirka 52 000 kvadratmeter (7 fotbollsplaner) med en volym på cirka 140 000 kubikmeter – först kapslas in. Detta gör man med stenkross och lermorän, ovanpå läggs sjösand och större stenar. En beprövad modell, som bland annat användes när Öresundsbron byggdes.
–På det här sättet återskapar vi grunda vikar, och de miljöer som fanns här innan de djupa hamnbassängerna kom till, säger Michael Palmgren, verksamhetschef på Marint Kunskapscenter i Malmö som varit rådgivande i projektets ansökan.

Grundare bottnar blir också ljusare och skapar i sin tur förutsättningar för att alger, musslor och ålgräs ska trivas här.
–Ålgräs är den viktigaste biotopen på jorden! Den binder koldioxid och är havets barnkammare. Ju mer växtlighet, desto bättre reningsprocess – och på sikt blir förhoppningsvis vattenkvaliteten bättre. Det här är en spännande insats, och en modell för framtidens hamnar som vi kommer följa noga, fortsätter Michael Palmgren.

Två års genomförande

Inom kort går Malmö stad ut med upphandlingen av den entreprenör som ska genomföra projektet. Denna förväntas vara klar vid årsskiftet. Framåt vårkanten kan projektet sätta igång, för att sedan pågå i cirka två år. Materialet som ska täcka bottnen är tänkt att levereras sjövägen, men exakt hur bestämmer den entreprenör som genomför projektet.

Kontaktpersoner:

Torbjörn Björnfors, projektledare, fastighets- och gatukontoret
040-34 37 57

Wollmar Hintze, miljöteknisk konsult
073-687 52 40

Michael Palmgren, verksamhetschef Marint Kunskapscenter i Malmö
0705-15 19 34

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Ida Offenbartl

Fastighets- och gatukontoret: Ida Offenbartl

Kommunikatör Fastighets- och gatukontoret 0709342221

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se