Gå direkt till innehåll
Malmö stad stöttar Skåne Stadsmission kring projektet ”Barns bostad först”

Pressmeddelande -

Malmö stad stöttar Skåne Stadsmission kring projektet ”Barns bostad först”

Kommunstyrelsen har idag beslutat att tillskjuta medel till Skåne Stadsmission för arbetet med projektet ”Barns bostad först”. Syftet med projektet är hitta nya angreppssätt för att motverka den strukturella hemlöshet som drabbar barnfamiljer som saknar egen bostad på grund av bristande ekonomiska förutsättningar och samtidig sänka trösklarna till bostadsmarknaden för barnfamiljer.

Projektet bygger på en modell som är framtagen mellan Skåne Stadsmission och Rädda Barnen. Modellen ska nu testas av Stadsmissionen och Malmö stad tillsamman med ambitionen är att få fram exempel som kan spridas nationellt.

–I Malmö arbetar vi aktivt med att motverka och förebygga hemlöshet, inte minst för barnfamiljer. Barn i hemlösa familjer drabbas hårt och Stadsmissionen arbete genom projektet Barns bostads först blir ett välkommet komplement till stadens arbete för att motverka att barn ska växa upp i hemlöshet, säger Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

– Alla Malmös barn och unga ska ha en bostad att komma hem till efter skoldagens slut. Det är en grundläggande förutsättning för en trygg uppväxt. Hemlösheten i Malmö har under de senaste åren sjunkit avsevärt men mer finns att göra. Därför stärker vi nu tillsammans med Stadsmissionen stadens arbete mot strukturell hemlöshet genom ”Barns bostad först” så att ännu fler barnfamiljer får möjlighet till ett tryggt och stabilt hem, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Den här satsningen kommer att innebära en stor positiv skillnad för de barn som har det tuffast i vår stad. Att vara barn i en familj som lever i hemlöshet innebär ofta att det är svårt att klara skolan, att man mår dåligt psykiskt och att det saknas trygghet i vardagen. Barn bostad först förbättrar förutsättningarna för barnen som behöver det mest, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Sedat Arif nås via Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Roko Kursar nås via Matilda Klefström, pressekreterare (L), 073-416 64 97

Stefana Hoti nås via Andreas Larsson, pressekreterare (MP), 0738-56 75 20

(Ärende 42)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se