Gå direkt till innehåll
Hållbarhet, delning och odling är nyckelord när drygt 1 200 bostäder ska byggas i Sege Park.
Hållbarhet, delning och odling är nyckelord när drygt 1 200 bostäder ska byggas i Sege Park.

Pressmeddelande -

Malmös mest hållbara stadsdel tar form i Sege Park

Idag godkände Malmö stads tekniska nämnd 6 försäljningar i Sege Park. Köparna är några av de byggaktörer som tillsammans med Malmö stad, Eon och VA Syd utvecklar området och drygt 1 200 bostäder. Här förvandlas det gamla sjukhusområdet till ett grönt bostadsområde och till Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling.

– Tillsammans skapar vi ett klimat- och miljöanpassat område med bostäder för alla. Här testas nya metoder där cirkulära lösningar, som till exempel områdets vattenförsörjning samt lagring och användning av energi, står i fokus. De boende ska också kunna dela verktyg, cyklar och lokaler med sina grannar. Sege Park är ett exempel på hur många bostadsområden kommer att utformas i framtiden,
säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

I och med dagens beslut har nämnden godkänt totalt 17 försäljningar och tomträttsupplåtelser i Sege Park. Byggaktörerna som hittills köpt fastigheter eller tecknat tomträttsavtal är Boklok, Byggvesta, Derome, MKB, Parkering Malmö, Röda Oasen, Serneke, Sundprojekt, Tallfarm och Trianon. Ytterligare en försäljning är att vänta senare i höst till byggaktören Wästbygg. Dessa ska bygga cirka 970 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och radhus med äganderätter samt mobilitetshus och andra lokaler. Ytterligare drygt 200 bostäder ska byggas i ett senare skede.

- Sege Park är ett bra exempel på hur vi bygger ett Malmö där människor verkligen kan leva på ett hållbart sätt, med en aspekt av cirkulär- eller delningsekonomi i de flesta delar av livet. Inte nog med att det blir ett spännande område att bo i, det blir också lätt att göra rätt i denna nygamla och hållbara stadsdel, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Utvecklingen av Sege Park sker både genom nybyggnation och ombyggnation. Den befintliga bebyggelsen som är kvar från tiden då Östra sjukhuset var verksamt har ett högt kulturhistoriskt värde och ska i stor utsträckning bevaras. Inte minst bevaras den lummiga och fullt uppvuxna parken, så att framtidens Sege Parksbor blir grannar med snart 100-åriga träd.

Vintern 2020/2021 gick startskottet för de försa byggstarterna, då var Parkering Malmö och MKB först ut. De första inflyttningarna planeras ske under 2022. Sege Park ska vara färdigställt 2025 och då kommer runt 2 500 personer bo i området

KONTAKT:

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden. Tel: 0709-11 68 97, mejl: andreas.schonstrom@malmo.se

Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden. Tel: 0701-893631, mejl: per-hakan.linne@malmo.se

Pernilla Andersson
, projektledare, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Tel: 0705-97 79 40, mejl: pernilla.andersson@malmo.se 


SEGE PARK I KORTHET:

 • Området är 250 000 m2 stort och här kommer det finnas bostäder, odlingsytor, lekplats, gemensamhetslokaler, kommunal service och en fullt uppvuxen park.
 • Fler än 1000 nästan hundraåriga träd kommer bevaras i Segeparken och ytterligare 250 ska planteras i området.
 • 2020 togs första spadtaget, under vintern började de första byggaktörerna sina projekt.
 • 2025 planeras området vara klart – då med drygt 1 200 bostäder och runt 2500 boende.
 • 600 bilar, ett cykelgarage, en mobilitetspool och annan service kommer få plats i områdets unika parkeringshus

Byggaktörer som utvecklar Sege Park:
Boklok, ByggVesta, Derome, Trianon, Röda Oasen, MKB, Parkering Malmö, Serneke, Sundprojekt,  Stadsfastigheter Malmö stad, Tallfarm och Wästbygg.

För vidare information om Sege Park se bifogat PDF-dokument.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar

   Regioner

   Presskontakt

   Presstjänst

   Presstjänst

   Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

   Relaterat material

   Relaterade nyheter

   Välkommen till Malmö stad!

   Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

   Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

   I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

   Läs mer på www.malmo.se