Gå direkt till innehåll
Mat fortsatt viktig del i arbetet för hållbar utveckling

Pressmeddelande -

Mat fortsatt viktig del i arbetet för hållbar utveckling

För tio år sedan tog Malmö stad ett stort steg mot en bättre framtid med en policy för hållbar utveckling och mat, med fokus på ekologisk och klimatanpassad mat av hög kvalitet. Det har resulterat i att Malmö ligger i framkant när det gäller just mat och hållbarhet, nationellt som internationellt. Men alla mål är inte uppfyllda och en ny strategi ska tas fram.

Policy för hållbar utveckling och mat är uppdelad i 34 delmål. Utvärderingen som gjorts visar att Malmö stad har nått en tredjedel av dem fullt ut och att nästan två tredjedelar av delmålen är delvis uppfyllda. Den har resulterat i bättre mat i stadens förskolor, skolor och inom omsorgen, och till att nästan allt kaffe och te som erbjuds är etiskt certifierat. Det målmedvetna arbetet har också lett till att växthusgasutsläppen från mat har minskat med nästan 30 procent tack vare att måltiderna i högre grad än tidigare är växtbaserade. Ett mål har till exempel varit att köpa mindre kött och mer grönsaker till verksamheterna. I dag är Malmö näst bäst bland landets kommuner när det gäller andelen ekologiska livsmedel, som uppgår till 70 procent.

Av alla delmål är det tre som inte är uppfyllda. Det handlar bland annat om varmhållningstider och möjligheter för små och medelstora företag att sälja sina produkter till Malmö stad. Framöver ska det därför tas nya initiativ för att nå dem och för att också nå de mål som i dag är delvis uppfyllda, som till exempel målet om att all mat ska vara ekologisk och att minska utsläppen av växthusgaser kopplade till matinköp med ytterligare tio procent. Det arbetet kan till exempel komma att kopplas till Miljöprogrammet eller Malmö stads pågående arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

– Malmö är på god väg att helt eller delvis uppfylla de högt ställda målen när det kommer till hållbarhet kopplade till mat i stadens organisationer, tack vare höga ambitioner och en gemensam förståelse för utmaningarna. Nu tar vi ytterligare steg och gör det fortsatta arbetet till en del av det som redan genomförs för att nå mer framgång, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har ett genomgripande omställningsarbete framför oss där klimatpåverkan från maten spelar en viktig roll. Vår förhoppning är att den nya policyn ska bli ett bra stöd till det lokala näringslivet, som kan leverera lokalproducerad och hållbar mat till Malmös elever och äldre, säger Simon Chrisander (L), miljökommunalråd.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh nås via Vanessa Marko, pressekreterare (S), 0701-48 46 24

Simon Chrisander, 0768-99 24 00


(Ärende 26)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se