Gå direkt till innehåll
RådRum Skåne blir RådRum Sverige

Pressmeddelande -

RådRum Skåne blir RådRum Sverige

RådRum bedriver rådgivning där personer som är nyanlända i Sverige kan få gratis råd och stöd. Verksamheten bemannas av frivilligrådgivare som utbildats inom bland annat bemötande, migration, privatekonomi, bostadsfrågor och antidiskriminering. Verksamheten är ett komplement till statlig och kommunal verksamhet och har utöver ingående organisationers satsade resurser nu fått stöd på över 11 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att utveckla och sprida verksamheten. Verksamheten, som startar efter sommaren, sträcker sig till 2019 och innefattar bland annat nya RådRum på flera orter i Skåne och en nationell pilotverksamhet i Stockholm.

Det finns ett stort behov av rådgivning till personer som är nya i Sverige. Det kan handla om hjälp med att hitta rätt myndighet, rätt blankett, få ekonomisk rådgivning eller hjälp att söka bostad. RådRum syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att förstå och kunna ta tillvara sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hälften av rådgivarna har själva erfarenhet av att komma som nya till Sverige, vilket är en stor fördel.

RådRum finns sedan tidigare i Kristianstad, Malmö och Simrishamn. Tack vare olika bakgrunder och språkkunskaper bland frivilligrådgivarna kan rådgivningen ges på flera olika språk.

- Vi har under åren som gått fått bekräftat det stora behov som finns av kompletterande rådgivning för personer som är nya i Sverige. Det är därför väldigt roligt att vi nu har möjlighet att sprida verksamheten till fler platser, säger Magnus Strand, projektledare.

RådRum i Malmö

I Malmö finns RådRum på tre platser som håller öppet tio timmar varje vecka.

15 aktiva ideella rådgivare är engagerade här och varje år tar de emot ca 350 besök.

- Den service som statliga och kommunala aktörer står för behöver ofta kompletteras. Ett samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhället, som i detta fall med RådRum, är otroligt värdefullt. Det är därför glädjande att RådRum får möjlighet att växa, säger Per-Ola Ormes, biträdande projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

Fakta om RådRum

RådRum utvecklas i samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne, Sensus Studieförbund, Individuell Människohjälp, Malmö Stad och Region Skåne. Verksamheten utvecklades initialt som ett ESF-projekt och har därefter fått stöd från Kristianstad kommun, Sparbanken Syd, Sparbank 1826 och Region Skåne.

RådRum finns i dagsläget på fem platser: Kristianstad (Östra Storgatan 27, tisdagar och onsdagar kl 11–17), Malmö Stadsbiblioteket (Gullbergsrummet, tisdagar kl 18–20), Malmö Garaget (onsdagar kl 12–18), MalmöMötesplats Otto (torsdagar kl 16–18) och Simrishamn (Järnvägsgatan 11, onsdagar kl 13–16).

För ytterligare information

Magnus Strand, Hållbar Utveckling Skåne projektledare RådRum, 
070-767 11 03, magnus.strand@hutskane.se

Per-Ola Ormes, biträdande projektledare RådRum (Malmö stad), 040-345881, per-ola.ormes@malmo.se

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöförvaltningen.

.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150