Gå direkt till innehåll
​Stöd till avhopparverksamhet ska få unga att lämna kriminella miljöer

Pressmeddelande -

​Stöd till avhopparverksamhet ska få unga att lämna kriminella miljöer

Kommunstyrelsen beslutade i dag att tilldela föreningen Flamman 1,2 miljoner kronor till Hoppa av, en verksamhet som arbetar för att barn och unga inte ska hamna i destruktiva miljöer med kriminalitet och kriminella grupperingar.

Föreningen Flammans avhopparprogram vänder sig till personer i åldern 10-23 år och bygger på forskningsbaserad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende och kriminalitet. Genom bland annat motiverande samtal, individuella handlingsplaner och mentorer får deltagarna hjälp att hitta sysselsättning och skapa en meningsfull fritid. Ett mål är att de ska slussas ut till arbete, praktik eller studier. Mellan 2016 och 2019 har verksamheten bidragit till att 167 deltagare fått del- eller heltidsarbete och att 144 deltagare börjat studera eller fått lärlingsplats. En särskild del av verksamheten vänder sig till tjejer som har hamnat i olika typer av destruktiva miljöer.

Verksamheten är ett komplement till Malmö stads stödinsatser för ungdomar och vänder sig till personer som av olika anledningar inte har kontakt med socialtjänsten. Föreningen Flamman samarbetar i sin tur med bland annat civilsamhället, skolor, fastighetsägare och kriminalvården för att nå målgruppen.

– Malmö stad bedriver framgångsrik avhopparverksamhet, men det är viktigt att alla som vill lämna en destruktiv miljö får den möjligheten. Komplement som Flammans verksamhet är därför viktig för att möta ungdomar i olika miljöer och anpassa insatserna med deras bästa för ögonen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Flammans avhopparverksamhet är väldigt viktig för att skapa alternativ till kriminalitet. Jag hoppas att de senaste årens framgångar ska ge ringar på vattnet så att ännu fler Malmöungdomar kan lämna kriminella och destruktiva livsstilar, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare, 0701-48 46 24

Roko Kursar via Linn Rydberg, politisk sekreterare, 0701-47 30 92


(Ärende 9)

Ämnen

RegionsPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150