Gå direkt till innehåll
Unikt koncept blir verklighet: Klart vilka som utvecklar Mallbo

Pressmeddelande -

Unikt koncept blir verklighet: Klart vilka som utvecklar Mallbo

I dag beslutade tekniska nämnden att tilldela Obos, Klarabo och Wästbygg markreservationer för området öster om mässan i Hyllie. I detta ingår Mallbokonceptet som innebär att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå.

Exploateringsområdet öster om mässan ligger i de centrala delarna av Hyllie. Området ligger nära flera fina parkmiljöer, kollektivtrafik och möjlighet till nöjen i kombination med ett utmärkt kontorsläge från Pildammsvägen och Annetorpsvägen. Intresset för markanvisningen har varit stort.

Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende och är en modell och ett verktyg för Malmö stad att nå målet om en mer hållbar bostadsmarknad. Genom Mallbo testas nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå i kombination med en större satsning på social hållbarhet genom sociala mervärden och fokus på delaktighet.

– Det är roligt att så många vill vara med och utveckla Mallbo-konceptet tillsammans med oss. Intresseanmälningarna höll generellt en hög nivå och visade på en stor innovationsförmåga hos aktörerna. Mallbo vänder sig till alla Malmöbor men är framför allt en chans för dem med lägre inkomst att ha råd med nybyggt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service och ordförande i tekniska nämnden.

– Mallbo-projektet kommer att generera nya bostäder och arbetsplatser till Malmöbor med ett fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Attraktiva bostadsmiljöer, lägre kostnader och plats för grönska och varaktiga energilösningar är bara några av de faktorer som vi tror kommer göra konceptet särskilt framgångsrikt, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Jag är väldigt glad över att OBOS får förtroendet att utveckla ett levande, grönt och tryggt kvarter i Malmö. Det här blir startskottet för vår ambitiösa satsning i Skåneregionen. Vi ser särskilt fram emot att lansera vår nya boköpsmodell som sänker trösklarna till det ägda boendet. Här ska varken ålder eller yrke vara ett hinder för att kunna köpa en bostad, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya hem.

– Som fastighetsbolag med bas i Malmö känns det oerhört positivt för oss på KlaraBo att få vara delaktiga i Malmö stads ambition att fortsätta växa hållbart. Vi grundade KlaraBo med målet att erbjuda attraktiva hyresrätter med rimlig hyra och vår affärsmodell rimmar väl med Mallbokonceptets grundläggande beståndsdelar. Tilldelningen visar att det finns en stark efterfrågan på det vi tillhandahåller och det ska bli spännande att följa projektets utveckling på plats från vårt huvudkontor i Hyllie, säger Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo.

Wästbygg har tilldelats markreservationen för kontor.

– Vi är både glada och stolta över att Malmö stad gett Wästbygg förtroendet att få delta i utvecklingen av Hyllie genom tilldelningen av en kontorsbyggrätt. Vårt mål är att använda vårt kunnande inom hållbart byggande för skapa moderna arbetsplatser för kommande hyresgäster med certifiering enligt Breeam, Well och NollCo2. Vi ser även fram emot att få delta i Malmös satsning på Mallbo-bostäder, där vi kommer vara en aktiv part för att skapa en levande stadsdel, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Markreservationen gäller fram till juni 2023 och planerad byggstart är 2024-2025.

(Ärende 17)Fakta: Hyllie

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde. I dag bor det drygt 7000 personer här och arbetet med att bygga bostäder har bara börjat. Det planeras för bostäder för 25 000 Malmöbor. I dag har ungefär 8 000 personer sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer för varje dag, fullt utbyggt kommer det att finnas cirka 15 000 arbetsplatser. Hyllie ska bli en stadskärna i södra Malmö som kopplar samman och stärker omgivande stadsdelsområden och som samtidigt har en egen styrka och identitet. 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se