Gå direkt till innehåll
En sammanfattning av det vinnande förslaget från Tengbom "Det är vackrast när det skymmer"
En sammanfattning av det vinnande förslaget från Tengbom "Det är vackrast när det skymmer"

Pressmeddelande -

Lysande förslag vinner tävling

Malmö växer och förväntas fortsätta växa. Staden och stadskärnan kommer nyttjas fler timmar över dygnet av såväl malmöbor som besökare, vilket låg till grund för en önskan om en gemensam belysningsplan för Malmö city. Malmö Citysamverkan bjöd därför in till en designtävling för ljussättningen där även lokalt näringsliv skulle tas hänsyn till. Vinnare blev: Tengbom.

Malmö Citysamverkan bjöd under våren in fyra företag till en belysningstävling. Visionen var att Malmö city genom identitetsskapande ljussättning ska bli ett city där ljuset visar vägen, ljuset finns utifrån behov, ljuset finns där det är vackert, men även att mörker appliceras där det tillför. Allt för att skapa en plats som blir ännu vackrare och ännu mer attraherande för boende och besökare – och med ambitionen att förflytta city mot den övergripande visionen ”Malmö City – för alla att älska och återuppleva”.

Tävlingsuppgiften bestod i att ta fram ett gestaltningsförslag som förtydligar värdeorden: Välkomnande, Innovativ, Hållbar, Wayfinding. Förslagen skulle ta hänsyn till befintlig och allmän belysning, specialbelysning, skyltfönster- och fasadbelysning. Det skulle också visa hur besökare ”finner vägen” från den yttre gränsen av området och in till city, med en tydlig tanke om hur city ska upplevas över dygnets 24 timmar. Önskvärt var att bidraget inrymde bidragande åtgärder av olika parter i Malmö Citysamverkan som fastighetsägare, handel, restaurang, hotell och annan näringsverksamhet, samt Malmö stad.

Juryn har haft ett digert arbete med att ta ställning till alla fyra förslag och har bedömt dem utifrån Funktion, Utvecklingsbarhet, Nytänkande, Social hållbarhet samt hur olika parter kan bidra till helheten. Processen har inkluderat två jurymöten samt inspel från sakkunniga. Till slut föll valet av vinnare på tävlingsbidraget från Tengbom.

”Vi på Tengbom är oerhört glada och stolta över att vårt bidrag ”Det är vackrast när det skymmer” vann. Vi delar Malmö Citysamverkans värderingar, särskilt vad gäller samarbete. Ljusdesign påverkar och påverkas av många aspekter inom stadsplanering och mänskligt beteende – samarbete är avgörande här. Vårt förslag inspireras av det som utmärker Malmö: geografiskt, kulturellt och socialt”. Själv blev jag kär i Malmö en sommarkväll när solnedgången färgade taken och folk njöt av det offentliga rummet. Samma varma och välkomnande känsla vill vi ge tillbaka till staden, över dygnet och genom årstider”, berättar Chiaria Carucci, ljusdesigner på Tengbom.

”Det känns verkligen inspirerande att tillsammans med våra ägarparter kunna ta ytterligare steg i utvecklingen av stadsmiljön i Malmö city genom denna tävling. Det juryn tog fasta på i Tengboms vinnande bidrag var att det är ett ambitiöst men ändå subtilt förslag med en genomgripande struktur. Förslaget är anpassningsbart och grundat på samverkan. Vi kommer nu att skicka in detta till Malmö stads Fastighets- och Gatukontor som ett inspel att ta under beaktande i deras fortsatta arbete med en ljusplan för Malmö”, säger Pia Sandin, VD på Malmö Citysamverkan.

Bakgrund:

Inför belysningstävlingen hölls i december 2019 en workshop med Malmö Citysamverkans olika parter för att inhämta deras uppfattning om vad som önskas uppnås med en belysningsplan för stadskärnan. Detta låg sedan till grund för det tävlingsprogram som under våren utarbetades och som skickades ut till fyra företag med en inbjudan att delta.

De deltagande företagen var:

AFRY

Sweco

Tengbom

White Arkitekter

 .

Juryn har bestått av följande personer:

Stadsbyggnadskontoret, Marcus Horning – ordförande

Fastighets- och gatukontoret, Anna Bertilson

Tekniska nämnden, Andreas Schönström

Svenska Stadskärnor, Björn Bergman

Fastighetsägarna Syd, Susanne Rickardsson

Svensk Handel, Marie Enhörning

Malmö Citysamverkan, Pia Sandin – sekreterare

 .

För mer information kontakta:

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan, 0733 30 70 15

Chiara Carucci, Tengbom, 0708 79 96 06

Ämnen

Taggar

Regioner


Malmö Citysamverkan AB är ett samarbetsföretag och våra ägare är Malmö Stad, 35 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att skapa och bibehålla en attraktiv och levande stadskärna. I Malmö Citysamverkan finns kunskap, kontakter, kreativitet, kraft att förändra, utveckla och påverka stadens kärna.

Presskontakt

Pia Sandin

Pia Sandin

Presskontakt VD 0733-307015

Relaterat material

Relaterade nyheter

Malmö City, för alla att älska och återuppleva!

Malmö Citysamverkan AB är ett samarbetsföretag som startades 1995. Våra ägare är Malmö Stad, 30 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att skapa och bibehålla en attraktiv och levande stadskärna.

Det är i City man märker att Malmö blir allt hetare. Det är i City det kommersiella livet frodas och drar till sig både långväga besökare och malmöbor från alla stadsdelar. Och det är för City vi fortsätter vårt arbete med att utveckla stadskärnans dragningskraft. Malmö Citysamverkan startade i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägarna i City, handeln i City och övrigt näringsliv för att utveckla City. Sedan dess har också den växande turismen blivit en viktig del i Malmös utveckling, precis som evenemang, kongresser och annan besöksnäring.
De senaste åren har Malmö Citysamverkan legat bakom flera stora förändringar för att göra cityområdet attraktivt och roligt att besöka. Och vi har lyckats: den kommersiella kraften har återtagits och trenden fortsätter uppåt. Stigande fastighetsvärden, ökad detaljhandelsomsättning,
stort utbud av både traditionella och trendiga butiker och ett spännande folkliv i hela City, har fått Malmös modell att bli en förebild för andra städer som vill förbättra sin dragningskraft och identitet.
Enligt våra undersökningar uppfattas Malmö Citys identitet som ”spännande, dynamisk, inbjudande, mångkulturell, aktuell och i ständig utveckling inför framtiden”.

Malmö Citysamverkan
Engelbrektsgatan 7
21133 Malmö
Sverige