Gå direkt till innehåll
Malmö City i nytt utseende

Pressmeddelande -

Malmö City i nytt utseende

Efter sju år får nu Malmö City en helt ny grafisk profil där målet har varit en stilren och modern men samtidigt lekfull personlighet med många och glada färger. Det blev Malmöbaserade Capace Media Group som under våren 2021 fick förtroendet att ta fram den nya grafiska profilen och logotypen.

Logotypen, som tidigare legat på ett svart frimärke med placering i höger hörn, är nu frilagd med ett fylligt och centrerat hjärta. De element som varit utmärkande för Malmö Citysamverkan i decennier har behållits för att bevara igenkänningsfaktorn. Slutresultatet kan därför beskrivas som en modern och uppdaterad version av Malmö Citysamverkans sedan länge etablerade logotyp. Den kommer nu att vara än mer aktuell i olika digitala medier, vilket överensstämmer med en av Malmö Citysamverkans strategier som snart lanseras.

”Att se över vår etablerade logo har varit en spännande process och ligger helt i linje med det övriga utvecklingsarbete vi gör. Bland annat så genomförde vi en tävling för belysning av Malmös stadskärna förra året. Vinnarförslaget ligger numera till grund för uppdatering av ljussättning. I år har vi gjort ett positioneringsarbete för Södergatan där vi nu tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad har en gemensam plattform för fortsatta insatser i det området. Vi har även i år slutfört ett strategiarbete som visar vår inriktning fram till 2025. Så att uppdatera vår grafiska profil har varit ett naturligt steg och det känns roligt nu kunna börja använda den i vår kommunikation” säger Pia Sandin VD på Malmö Citysamverkan.

Det guldiga Malmö City Presentkortet som under flera år illustrerats tillsammans med en lila färg kommer nu visas ihop med en behaglig blågrön färg och det nya skrivstilstypsnittet Cookie. Även guldkortet får en moderniserad design med inslag av den nya logotypen.

Den nya logotypen kommer att implementeras successivt på fysiskt material, men lanseras redan idag på Malmö Citysamverkans sociala medier. Nästa stora digitala uppdatering blir en helt ny hemsida med mål att bli ännu mer lättnavigerad för besökare till Malmö City. Denna lanseras senare i år. 

Fotografer: Apelöga, Werner Nystrand, Jonas Persson och Jenny Leyman

Ämnen

Regioner


Malmö Citysamverkan AB är ett samarbetsföretag och våra ägare är Malmö Stad, 35 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att skapa och bibehålla en attraktiv och levande stadskärna. I Malmö Citysamverkan finns kunskap, kontakter, kreativitet, kraft att förändra och utveckla stadens kärna.

Presskontakt

Pia Sandin

Pia Sandin

Presskontakt VD 0733-307015

Relaterat material

Malmö City, för alla att älska och återuppleva!

Malmö Citysamverkan AB är ett samarbetsföretag som startades 1995. Våra ägare är Malmö Stad, 30 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att skapa och bibehålla en attraktiv och levande stadskärna.

Det är i City man märker att Malmö blir allt hetare. Det är i City det kommersiella livet frodas och drar till sig både långväga besökare och malmöbor från alla stadsdelar. Och det är för City vi fortsätter vårt arbete med att utveckla stadskärnans dragningskraft. Malmö Citysamverkan startade i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägarna i City, handeln i City och övrigt näringsliv för att utveckla City. Sedan dess har också den växande turismen blivit en viktig del i Malmös utveckling, precis som evenemang, kongresser och annan besöksnäring.
De senaste åren har Malmö Citysamverkan legat bakom flera stora förändringar för att göra cityområdet attraktivt och roligt att besöka. Och vi har lyckats: den kommersiella kraften har återtagits och trenden fortsätter uppåt. Stigande fastighetsvärden, ökad detaljhandelsomsättning,
stort utbud av både traditionella och trendiga butiker och ett spännande folkliv i hela City, har fått Malmös modell att bli en förebild för andra städer som vill förbättra sin dragningskraft och identitet.
Enligt våra undersökningar uppfattas Malmö Citys identitet som ”spännande, dynamisk, inbjudande, mångkulturell, aktuell och i ständig utveckling inför framtiden”.

Malmö Citysamverkan
Engelbrektsgatan 7
21133 Malmö
Sverige