Pressmeddelande -

Malmö Burlöv Golfklubbs Rekonstruktion

Den 10 november hade vi uppnått 951 spelrätter A (behov 900), totalt antal A+B 1510 (behov 1600) och 81 % av borgenärskapitalet där behovet är 75 %.

Medlemmarna och även utträdda medlemmar har verkligen visat att dom ställer upp på styrelsens rekonstruktionsplan och att dom vill fortsätta spela golf i framtiden på Malmö Burlöv Golfklubb.

En skugga faller förvisso fortfarande över rekonstruktionen då en tidigare medlem överklagat Tingsrättens beslut att låta rekonstruktionen fortgå. Beslutet från Hovrätten förväntas komma vilken dag som helst. Fortsättning följer.

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • golf

Regioner

  • Skåne