Pressmeddelande -

Uppvärmning i explosionsfarlig miljö!

Nu visar vi en fullständig serie av produkter för uppvärmning av vätskor i explosionsfarlig miljö (Ex/ATEX). Det är viktigt att både identifiera riskområden och förebygga olyckor inom industrin. Om din verksamhet omfattar hantering av explosionssfarliga vätskor eller gasblandningar bör en riskbedömning göras. Om du kommer fram till att så är fallet, är nästa steg att låta göra en klassningsplan. Klassningsplanen indelar området i olika zoner där det ställs olika krav på explosionsskyddat utförande.

Explosionsfarlig miljö Ex/ATEX:

 • Identifiera riskområden
 • Förebygg olyckor
 • Gör en riskbedömning
 • Upprätta en klassningsplan
 • Zonindelningen bestämmer vilken utrustning som får användas

Malux erbjuder en komplett serie elektriska värmeprodukter som möter de höga kraven på säkerhet i Ex-zon. -Vi har produkter som är lämpliga för uppvärmning av lokaler, vätskor och gasblandningar, säger Göran Sandström, produktspecialist inom Ex/ATEX hos Malux.

Uppvärmning av vätskor eller gasblandningar i explosionsfarlig miljö:

 • Ex-aerotemprar och värmeregister för rumsuppvärmning.
 • Ex- processvärmare för uppvärmning av vätskor eller gaser
 • Ex-gasförvärmare för biogasanläggningar
 • Ex-frostskyddsvärmare
 • Tillbehör: Ex-termostater, överhettningsskydd & reglerutrustning 

Vad ska man tänka på vid installation av uppvärmningsutrustning i explosionsfarlig miljö? Ert behov av effekt och flöde mm. hjälper oss att guida er till rätt utrustning. De farliga ämnen och gasblandningar som hanteras, sätter nivån vid riskanalysen. Klassningsplanen ger information om Ex-områdets utbredning och vilket Ex-(ATEX) krav som ställs på utrustningen. -Med hjälp av detta kan vi hjälpa dig att välja rätt, avslutar Göran Sandström.

 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Kemikalieindustri

Kategorier

 • industri/ex
 • malux solutions

Vårt huvudkontor och lager ligger i Örnsköldsvik. Geografiskt finns Malux nära till hands genom våra kontor i Stockholm, Stenungsund, Malmö, Bräkne-Hoby och Kalmar. Vi garanterar god leveranskapacitet som uppfyller era önskemål. Vi är certifierade enligt ISO 9001. Kontakta oss på Malux! Vxl. 0660-29 29 00 eller info@malux.se

Kontakter

Pär Almén

Säljare Industri/Ex 0660-29 29 51

Relaterat innehåll