Nyhet -

Franska Språkets Dag 2017

FN har skapat internationella dagar för att lyfta fram de 6 olika språk som talas inom organisationen. Idag, den 20 mars, så är det den Internationella dagen för det franska språket. Vad är det vi firar? Är franskan fortfarande ett världsspråk?

Franska Språkets Dag

År 2010 så skapade FN sex internationella språkdagar för att uppmärksamma flerspråkighet och kulturell mångfald samt för att främja att alla de sex officiella språken används lika mycket inom organisationen. Inom FN anser man att alla sex språken är lika viktiga; Inget dokument publiceras utan att först ha blivit översatt på alla sex språken; Vid olika officiella möten, så översätts all kommunikation på de sex officiella språken simultant till de övriga språken. De officiella sex språken inom FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

FN valde att lägga Franska Språkets Dag den 20 mars, eftersom det är årsdagen för den Internationella Organisationen La Francophonie (IOF), som grundades just den 20 mars 1970. Organisationens syfte är att verka för ett samarbete mellan dess 80 medlemsländer, som tillsammans representerar över en tredjedel av FNs medlemsländer. Detta motsvarar en befolkning på över 890 miljoner människor, inklusive 220 miljoner som är fransktalande. IOF arbetar aktivt för ett samarbete där man tar till vara den fransktalande befolkningens intresse. Dess arbete respekterar kulturell och språklig mångfald samt marknadsför det franska språket, fred och hållbar utveckling.

Franska i världen

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som världsspråk. Det härstammar från latin, vilket gör att det lexikalt mycket lik spanska, portugisiska och italienska.

Franska är det sjätte mest talade språket i världen och det fjärde vanligaste språket i EU och på internet. Det är det andra mest studerade språk i världen, det andra mest talade språket i internationella nyheter samt det tredje mest talade affärsspråket.

Franska är det officiella språket i 29 länder. Det är även ett officiellt språk för många internationella organisationer såsom FN, EU, NATO, Europeiska Rymdorganisationen, Världshandelsorganisationen (WTO), Röda korset, Amnesty International och många fler.

Franska nästa stora världsspråk?

Går man tillbaka i tiden så var franska det internationellt dominerande språket, som användes i internationella kommunikation och relationer, inom kultur och litteratur samt även i läroböcker och inom forskning. Detta har drastiskt förändrats över åren och engelska har istället tagit över som det dominerade världsspråket. Kan detta komma att ändras? Kan franskan återigen bli nästa stora världsspråk?

Det finns flera faktorer som pekar på att detta är möjligt; Franska talas redan idag på de flesta kontinenter; Det är officiellt språk i många länder i Afrika, i synnerhet i regionen söder om Sahara, som anses vara den näst mest växande regionen i världen; Det är ett av de mest vanliga språken att studera. Den totala bilden är alltså att franskan har en möjlighet att åter igen bli världen största världsspråk. Investmentbanken Natixis har gjort en studie i detta ämne; Prognosen visade att franska vid år 2050 franska åter igen kommer vara det mest talade språket i världen.

Franska i Sverige

Franska är inte ett av de vanligaste modersmålen i Sverige. Dock så är det ett av de vanligaste talade språken i Sverige, eftersom det länge har varit ett av de språk man har kunnat välja i skolan. Med tanke på att franskan nu växer och blir allt starkare, så kan det vara dags att damma av sina franskakunskaper.

SpotMi och språk

Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om språk och språkets betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer, så finner du information här.

---------------------------


Källor:

- FN, UN launches new initiative to promote multilingualism (2010)

- FN, First-ever French language day celebrated at UN (2010)

- Organisation Internationale de la francophonie

- Organisation Internationale de la francophonie, 274-millions-de-francophones-dans (2014)

- France Diplomatie

- World atlas,Official French Speaking Nations (2015)

- Forbes, Want To Know The Language Of The Future?... (2014)

- IMF, Africa: Second Fastest-Growing Region in the World (2013)

- Mångfaldsakademien, Språk – ett konkurrensmedel också inom Sverige (2017)

---------------------------

SpotMi

SpotMi är en ny digital app som snart kommer ut på marknaden. Den ger företag möjlighet att aktivt använda sig av sina värderingar och nuvarande mångfald i sin sälj och marknadsföring. Därmed så öppnar den äntligen upp möjligheten för personer att hitta de företag som matchar upp på deras krav på värderingar och likabehandling. Det hjälper även personer att hitta de företag som kan tillgodose deras specifika behov såsom språkkunskap eller tillgänglighet samt att den hjälper föräldrar att navigera sin vardag. SpotMi är företagens verktyg att enkelt kunna få affärsnytta av sina nuvarande värderingar och mångfaldskompetens. SpotMi är appen som kommer leda utvecklingen i dagens samhälle där ”annorlunda” trendar mot att bli det nya ”normala”.

Ämnen

 • Företagande, allmänt

Kategorier

 • franska språkets dag 2017
 • mångfald
 • mångfaldsakademien
 • spotmi
 • un french language day 2017
 • franska
 • språk
 • konkurrensmedel
 • french
 • language
 • marketing mix
 • diversity