Pressmeddelande -

Första e-boken på svenska om sociala medier

Nu utkommer den första boken på svenska med ett renodlat varumärkesperspektiv på de sociala medierna. Den sociala revolutionen: Varumärkets guide till de sociala medierna distribueras som e-bok (URN:NBN:se-2009-32.). Boken är skriven av Michael Nilsson, Heart Director på Manifesto.

Den sociala revolutionen tar avstamp i gammelmediernas traditionella envägskommmunikation och presenterar en ny och mer social medielogik. Boken visar hur vi genom att flytta fokus från masskommunikation till masskonversation successivt tar steget från industrisamhälle till informations- och innovationssamhälle. Du får bekanta dig med ett nytt medielandskap, Media Of Your Own™, dvs. alla medier du själv kan äga och förfoga över.

Boken ger exempel på hur olika varumärken använder de sociala medierna.
Författaren går igenom den sociala mediemixen och visar på behovet av ett nytt lönsamhetsmått för att nå framgång i de sociala medierna: Return On Interaction. Efter en presentation av den digitala totempålen följer en beskrivning av hur du själv kan utveckla ditt varumärke i de sociala medierna.

Till och med den 30 oktober gratisdistribueras bokens förstaupplaga digitalt.
Vill du beställa ett gratis läs- eller recensionsexemplar (e-bok i pdf-format), mejla till Michael Nilsson, michael@manifesto.se.

Vill du veta mer om Den sociala revolutionen, ring Michael Nilsson, 0732-486186. Eller mejla michael@manifesto.se

Manifesto är design- och varumärkeskonsulter och driver den sociala mediebyrån, Manifesto MOYO. Michael Nilsson är civilekonom och fil. mag. i filmvetenskap med inriktning på reklamfilm.

Ämnen

  • Media, kommunikation

Kategorier

  • innovation; kreativitet; entreprenörskap; samarbete
  • sociala medier
  • varumärkesstrategi
  • nya medier

Manifesto är design- och varumärkeskonsulter. Vi utvecklar varumärken både online och offline. Vi är specialister på sociala medier och platsmarknadsföring (place branding).

Kontakter

Michael Nilsson

Presskontakt Varumärkesstrateg 0732-486186