Pressmeddelande -

Utbildade hundar - en viktig resurs i skolan

Det är ett väl känt faktum att djurassisterade aktiviteter är mycket framgångsrika inom vård, skola och omsorg. Inte undra på att Ulla Björnehammar, ordförande i organisationen Manimalis, reagerade starkt på en artikel i tidningen Allergia. Under rubriken ”Nu går Skolverket ut med riktlinjer för hundar” menar man att ”hundar och andra djur inte har en naturlig plats i skolan.”. Skälet ska, enligt tidningen, vara att det inte finns några belägg för att alla team med skol-, bok- och läshundar fungerar.

-Hur många vetenskapliga bevis ska vi behöva presentera för att samhället ska acceptera djur som en naturlig del av våra liv? säger Ulla upprört.

Astma- och allergiförbundet citerar i sin tidning ett beslut från Skolverket från 2017 och menar att man borde informerat kommunerna om verkets ställningstagande. Man menar att ”det saknas vetenskaplig grund för att det bidrar till att barn och elever utvecklas enligt utbildningens mål”.

-Det finns så många bevis för att utbildade hundar och deras förare utför något man nästan kan kalla mirakel med skolbarn i alla åldrar. Hemmasittare som blir motiverade att gå tillbaka till skolan, barn med inlärningssvårigheter som snabbt kommer ikapp i skolarbetet, assistanshundar som gör att barn kräver färre timmar med personlig assistans, minskat utanförskap… Jag kan rabbla hur många exempel som helst!

Allergia har dock i sin artikel utelämnat en ganska väsentlig del av Skolverkets beslut:

”Aktiviteter som innebär kontakt med pälsdjur eller hästar bör förläggas i slutet av dagen så eleverna kan byta kläder och tvätta håret. Ridkläder bör inte tas med till skolan.” Så något totalförbud mot hundar i skolan är det inte fråga om.

Djurassisterade interventioner har tagit lång tid att införa i det svenska samhället jämfört med andra länder i västvärlden. Som tur är har allt fler beslutsfattare insett vinster och fördelar med djuren, både för individen och för samhället i stort – inte minst samhällsekonomiskt. På de platser där djur är en del av vård, skola och omsorg har man löst det praktiska och hanterar frågor som arbetsmiljö, säkerhet och hygien bland annat med hjälp av Socialstyrelsens vägledning.

- En elev som har behov av en assistanshund får inte utestängas från skolan om en annan elev lider av allergi, lika självklart som att en elev med allergi inte får hindras av att en annan elev får stöd i utbildningen av en skolhund. Har man bara god vilja och förmåga att samarbeta är detta inga olösliga situationer, säger Ulla Björnehammar.

Bromma i februari 2019

Länk till Specialpedagogiska skolmyndigheten: https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/medicinska-funktionsnedsattningar/astma-och-allergi-och-annan-overkanslighet/allergier/

Socialstyrelsens vägledning för hundar i vård och omsorg ISBN 978-91-7555-203-3

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • läxsläsning
  • barn
  • skola
  • hund
  • hund i skolan
  • social tjänstehund
  • skolhund

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället.

Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Evidensia djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar, Svenska Kennelklubben och Zoobranschens Riksförbund ZOORF

Presskontakt

Sara Karlberg

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 010-171 99 99