Pressmeddelande -

Den globala talangtorkan fortsätter

Det senaste årets ekonomiska nedgång har lett till en ökning av antalet arbetssökande världen över. Det borde alltså ha blivit enklare för arbetsgivarna att rekrytera rätt människor. Men tvärtom uppger var tredje företag globalt att de fortfarande har stora problem med att hitta rätt kompetens och svårast är det att hitta utbildade hantverkare, säljare och olika typer av tekniker. I Sverige ser det något ljusare ut jämfört med för ett år sedan, här uppger nu knappt vart femte företag att de har problem med talangtorkan. Detta visar en färsk undersökning som Manpower låtit göra bland 35 000 arbetsgivare i 36 länder.

Störst problem har de asiatiska länderna men även Brasilien och Argentina har stora bekymmer med kompetensbrist. I Japan är problemet tydligast, där har tre av fyra företag problem med att hitta rätt kompetens. Men samtidigt har de japanska arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft legat långt under övriga Asiens under det senaste halvåret.

- Kompetensbristen har utvecklats till ett globalt krig mellan företag och mellan individer; det finns helt enkelt inte tillräcklig kompetens på rätt ställe vid rätt tidpunkt och här måste vi tänka nytt exempelvis genom arbetskraft från andra länder i kombination med att företagen avsätter mer resurser för att utveckla och vidareutbilda medarbetarna samt för att attrahera rätt människor, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige.

Undersökningen visar även vilka yrken det råder mest brist på. Globalt söker arbetsgivarna främst efter:

1. Utbildade hantverkare

2. Säljare

3. Tekniker

4. Ingenjörer

5. Ekonomer

6. Produktionsoperatörer

7. Sekreterare och administrativ personal

8. Chefer

9. Chaufförer

10. Industriarbetare

Sverige har brist på hantverkare och yrkesförare
Bland de svenska arbetsgivarna finns samma problem med kompetensbrist som i övriga världen men här har problemet minskat betydligt. För ett år sedan hade var tredje företag problem (29 procent) nu är motsvarande siffra 18 procent. Dock har tio-i-topp-listan över yrken det råder mest brist på förändrats: ingenjörer har halkat ner medan yrkesförare klättrat upp till andra plats. Nya sedan förra året är bland annat lärare och kockar. Den kompetens det råder störst brist på i Sverige är:

1. Utbildade hantverkare

2. Yrkesförare

3. Säljare

4. Ingenjörer

5. Tekniker

6. Lärare (ny)

7. Sekreterare och administrativ personal (ny)

8. Projektledare (ny)

9. IT-personal (ny)

10. Kockar (ny)

Mindre problem i Europa

I Europa tycks inte problemet med matchning vara lika stort som i övriga världen – Polen återfinns som enda europeiska land bland de tio länder som har mest problem. Hälften av de polska företagen uppger att de har problem med att hitta rätt kompetens, vilket placerar Polen på femte plats globalt efter Japan, Brasilien, Argentina och Singapore. I Norge har endast 11 procent av företagen problem med kompetensförsörjningen, vilket sannolikt delvis kan förklaras med en relativt omfattande arbetskraftsinvandring, inte minst från Sverige. För bara två år sen uppgav 40 procent av de norska företagen att de inte kunde hitta rätt kompetens.

Andelen arbetsgivare globalt som har problem med att hitta rätt kompetens, procent.

Om undersökningen

Manpower frågade under det första kvartalet 2010 mer än 35 000 arbetsgivare (VD:ar och HR-chefer) i 36 länder i vilken utsträckning de har problem med att hitta rätt kompetens samt vilken kompetens de efterfrågar. I Sverige har 750 arbetsgivare ingått i undersökningen.

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

hma@manpower.se

På www.manpower.se under Pressrum kan följande laddas ner:

 • Rapporten i sin helhet
 • Bild VD Peter Lundahl

Fakta om Manpower

Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter och har 11 000 medarbetare.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • trender
 • talangbrist
 • brist på kompetens
 • talangtorka
 • jobbmatchning
 • hantverkare
 • arbetskraft
 • arbetslöshet
 • arbetsmarknaden
 • manpower
 • global undersökning
 • säljare
 • tekniker
 • ingenjörer
 • ekonomer
 • sekreterare
 • lärare
 • projektledare
 • kockar
 • it-personal

Kontakter

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43