Pressmeddelande -

Kompetensproblemen ökar markant i Sverige: Mer än var tredje företag vill anställa men hittar inte rätt kompetens

Nu har den globala talangtorkan nått även Sverige med full kraft. Förra året uppgav 17 procent av arbetsgivarna att de hade problem att hitta rätt kompetens och i år har andelen ökat till 36 procent. Det är något högre än det globala genomsnittet på 34 procent. Svårast för de svenska arbetsgivarna är det att hitta säljare, utbildade hantverkare och olika typer av tekniker medan det globalt råder störst brist på hantverkare och ingenjörer. Detta visar ManpowerGroups årliga undersökning ”Talent Shortage” som nyligen genomförts i 41 länder globalt.

De svenska arbetsgivarna var förra året bland de tio länder globalt som då hade minst problem med att rekrytera. I år ligger Sverige bland de länder som har större problem än snittet. Störst är problemen fortsatt i Japan där 80 procent att företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Även Brasilien, Bulgarien och Australien har omfattande bekymmer med kompetensbristen medan Irland, Nederländerna och Spanien klarar talangmatchningen bäst.

– Förra året bedömde vi att de svenska företagen kommer att få samma matchnings-problem som man har globalt och tyvärr är vi där nu. Vi måste kraftsamla på ett nationellt plan för att bli ett attraktivt land att bo och arbeta i vilket innebär att vi måste utbilda för företagens behov, skapa förutsättningar som lockar de bästa att bo och arbeta i Sverige men även acceptera det faktum att det är kompetensbrist och matcha arbetsuppgifter med rätt kompetens på nya sätt, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

I Sverige är det svårast att rekrytera följande yrkesgrupper:

1. Säljare

2. Utbildade hantverkare

3. Tekniker

4. Högre chefer

5. Ingenjörer

6. Kockar

7. Yrkeschaufförer

8. Ekonomer

9. Mekaniker

10. Lärare

Lärare är nya på listan medan det tycks blivit lättare för de svenska arbetsgivarna att hitta (eller fortbilda) säljchefer. Globalt råder ingen brist på var sig lärare, kockar eller skogs- och jordbruksutbildade, däremot är det svårast att hitta hantverkare, ingenjörer, säljare, tekniker och IT-personer.

Betydligt färre företag än förra året uppger att rekryteringsproblemen har påverkan på deras kunder, investerare och andra nyckelmålgrupper. Sannolikt pekar detta på att man snabbt accepterat det faktum att kampen om talangerna har hårdnat – det är helt enkelt en ny verklighet som man har att anpassa sig till och styra utifrån. Samtidigt är det en större andel företag globalt som agerar mer proaktivt nu än tidigare för att täppa till kompetensgapet, t ex genom fortbildning av medarbetarna.

Den främsta anledningen till problemen med är precis som förra året att för få arbetssökande har den rätta erfarenheten. Fel utbildning eller kompetens är andra orsaker till arbetsgivarnas rekryteringsproblem.

För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43.
hma@manpower.se

www.manpowergroup.se kan följande laddas ner:


Fakta om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder.

Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • kompetensbrist
  • talent shortage
  • manpowergroup
  • arbetskraft
  • rekryteringsproblem
  • global undersökning

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Kontakter

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43