Pressmeddelande -

Manpower byter ut 165 000 elmätare i Skåne

Manpower Network Services har tecknat ett entreprenadavtal med Metrima Energi, ett dotterbolag i Metrima koncernen. Uppdraget innebär att en stor del av elmätarna i Skåne, 165 000 stycken, ska bytas ut av medarbetare från Manpower. Totalt kommer cirka 50 personer arbeta med uppdraget som beräknas vara slutfört 2007. Manpower Network Services AB är ett dotterbolag till Manpower som erbjuder tjänster på entreprenad inom el samt tele- och datorkommunikation. Företaget arbetar med installation, reparation, underhåll och utveckling av el-, tele- och datorutrustning. Det betyder allt från enklare kabeldragning till byte av elmätare. –Vi har valt Manpower Network Services för att vi vet att de klarar det här omfattande uppdraget, säger Stefan Gunbrant, en av Metrimas totalprojektledare. Mångsidigheten, flexibiliteten, kvalitetsstyrningen och uppbackningen från hela Manpowers organisation är faktorer som har vägt tungt i vårt val av samarbetspartner. Manpower är idag engagerade i flera pågående Metrima-uppdrag. Senast den första juli 2009 ska samtliga svenska nätbolag enligt lag ansvara för månadsvis avläsning av el. Med de nya systemen och produkterna blir det bland annat möjligt för konsumenterna att få korrekta elräkningar baserade på faktisk elförbrukning. För nätbolagen innebär det investeringar som överstiger 10 miljarder kronor. –Vi har stor kompetens inom elmätarservice. Under två år har vi bytt ut 60 000 elmätare och vi kan erbjuda våra tjänster i hela riket eftersom vi finns på 43 orter, säger Patrik Skoog vd på Manpower Network Services. Metrima utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för flerslagsmätning, d.v.s. mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten samt gas. Företaget har fått uppdrag av Öresundskraft AB, Lunds Energi och Landskrona Kommun/Tekniska verken att leverera anläggningar för automatisk avläsning och insamling av mätvärden för el-, fjärrvärme- och gasmätare. Projekten omfattar cirka 40 000 mätarbyten i grundleveranser som ska slutföras under 2006. Därutöver finns optioner på fortsatt utbyggnad med upp till cirka 160 000 mätarbyten. För ytterligare information, kontakta: Hans Makander, Informationschef, tfn 070 377 45 43 Patrik Skoog, vd Manpower Network Services, tfn 070 965 24 38 Stefan Gunbrant, Projektledare Metrima, tfn 070 859 86 07 Fakta om Manpower Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower är med sina 4 400 kontor i 72 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom bemanning, rekrytering, utbildning, outsourcing och konsulting. I Sverige finns Manpower på ett 40-tal orter och har ca 10 000 medarbetare. Manpower Sverige omsatte 4,7 miljarder kr år 2005. Mer information finns på www.manpower.se.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43