Pressmeddelande -

Manpower Work Life om gränsöverskridandet i de sociala medierna: Chefer snokar på Facebook inför rekrytering

Gränsen mellan den privata och professionella sfären håller på att försvinna i takt med att svenskarnas aktivitet i de sociala medierna ökar. Andelen som uppger att de har en profil på Facebook har ökat från 49 procent till 80 procent på tre år. En stor andel chefer söker information på de privata nätverkssajterna när de rekryterar, allt fler besöker sin privata nätverkssajt på arbetstid och andelen som addar chefen respektive medarbetarna som Facebookvän ökar. Detta fram går av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.  

Undersökningen visar att 39 procent av cheferna addar sina medarbetare på Facebook, vilket är en ökning med 11 procentenheter på tre år. Och var tredje chef letar information på Facebook och andra sociala nätverk inför rekrytering, en ny trend som inte var särskilt utbredd vid förra undersökningen 2008.

– Vi ser en tydlig tendens att cheferna tar ett allt större ansvar vid rekrytering, vilket inkluderar informationsinhämtning på sociala medier medan arbetssökande betraktar dem som privata. Nu söker man i större utsträckning jobb via riktiga jobbsajter samtidigt som benägenheten att adda sin chef ökar. Medvetenheten om vilken typ av information man delar och lägger ut på nätet bör öka, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Skälen till att cheferna söker information via de privata nätverkssajterna är främst att de vill kontrollera att den arbetssökandes personlighet passar in på företaget men också för att få en uppfattning om den arbetssökandes livssituation - och 14 procent av cheferna har sållat bort arbetssökande utifrån information som framkommit på nätverksprofilerna.

 


När Manpower undersökte aktiviteten i de sociala medierna 2008 dominerade Facebook följt av MSN-Spaces. Sedan dess har Facebook ökat explosionsartat och LinkedIn har mer än fördubblats. Det är främst medelålders och äldre som tillkommer. Nästan var femte loggar nu in på Facebook på arbetstid så gott som varje dag och bland de yngre är det 37 procent som dagligen facebookar på jobbet. Men många arbetsplatser förbjuder medarbetarna att använda sina privata nätverkssajter på arbetstid, exempelvis inom handel och butik och hälso- och sjukvård där 44 procent respektive 34 procent uppger att det inte är tillåtet att använda t ex Facebook på jobbet.

Samtidigt minskar andelen som söker jobb via de sociala nätverken. De används främst för att kommunicera med vänner och återknyta kontakten med gamla bekanta. 2008 använde drygt var tredje ett webbaserat socialt nätverk för att söka jobb, idag är siffran nere på 17 procent. Även jobberbjudanden via dessa kanaler har minskat.

 

 

Ungefär hälften av de svenskar som är aktiva i webbaserade sociala nätverk har fler än 100 vänner där. Work Life- undersökningen genomförs även i Norge och det framgår att norrmännen har fler Facebook-vänner än svenskarna – hela 70 procent av norrmännen har 100 vänner eller fler.

 

För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43.
hma@manpower.se

www.manpower.se/pressrum kan följande laddas ner:    • Rapport
    • Bild VD Peter Lundahl

 


Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst.

Fakta om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten i ManpowerGroup är uppdelad på fem varumärken; ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional och Right Management.
Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Presskontakt

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43

Relaterat material