Pressmeddelande -

Manpowers undersökning Work Life: Arbetsmarknaden i Skåne ointressant för danskar

Svenskar som bor i Öresundsregionen kan absolut tänka sig att jobbpendla till andra sidan sundet, medan danskarna tycker det är alldeles för jobbigt. Danskarna menar att svenska företag har hierarkiska organisationer, men tycker sig samtidigt veta för lite om den svenska arbetsmarknaden. Detta visar den senaste Work Life-undersökningen där Manpower låtit drygt 1700 svenskar och danskar tycka till om arbete och arbetsliv.

Det är snart tio år sedan trafiken började rulla över Öresundsbron och hoppet om en integrerad arbetsmarknad är lika stort då som nu. Men nu visar det sig att Öresundsbron verkar vara enkelriktad: Svenskar är mycket mer positiva till att söka anställning i Danmark, och därmed jobbpendla över sundet, än vise versa.

Anledningen till den stora skillnaden mellan svenskars och danskars åsikt kan bero på olika kunskapsnivåer om den andra arbetsmarknaden. 63 procent av de tillfrågade danskarna anser sig ha mycket begränsad kunskap om den svenska arbetsmarknaden medan 25 procent av svenskarna tycker sig ha mycket begränsad kunskap rörande den danska arbetsmarknaden.

Det är framför allt tiden det tar att pendla som är den största anledningen till att man inte vill arbeta på andra sidan sundet (80 %). Näst vanligaste orsaken är att det är för dyrt att pendla, samtidigt som svenskarna även hävdar att de har svårt med språket. Både svenskar och danskar anser den andra sidan ha mer hierarkiska organisationer.

- Undersökningen visar att det fortfarande finns problem med integrationen av de båda arbetsmarknaderna, säger Per Johansson, regionchef för Manpower Skåne. Dock ser vi en mycket stor potential i regionen och vi har idag många förfrågningar på uppdrag i Köpenhamn. Det skiljer sig en del i företagskultur, men vi vet vad det innebär att jobba i Danmark.

- Utifrån ett danskt perspektiv är det särskilt intressant att se hur viktigt det är att vi fortsätter kommunicera vår kunskap om arbetsmarknaderna, säger Christer Hammar, vd för Manpower Danmark. Det är inte överraskande att en storstad som Köpenhamn kan locka med höga löner och stora karriärmöjligheter, men om vi ska lyckas med en stark integration i Öresundsregionen är det viktigt att vi lyckas avliva en hel del myter.

Svenskar och danskar är förhållandevis överens om vad som karaktäriserar de två olika arbetsmarknaderna. Både svenskar och danskar anser att det är en hälsosammare arbetsmiljö i Malmö och att de svenska företagen tar ett större samhälls- och miljöansvar. De är också överens om arbetsmarknaden i Köpenhamn: hög lön, goda karriärmöjligheter samt en hård konkurrens mellan kollegor. Trots danskarnas ovilja att pendla till Sverige anser de att det finns större möjligheter att nå balans mellan arbete och fritid i Skåneregionen.

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43

Per Johansson, regionchef Manpower Skåne, tel. 070-377 44 91

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 10 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst. I frågorna som rör Öresundsregionen har 393 danskar och 1313 svenskar tillfrågats och undersökningen genomfördes i september 2008.

Fakta om Manpower

Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Under 2007 genererade Manpower drygt 20 000 jobb i Sverige. Manpower är med sina 4500 kontor i 80 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter och har 12 000 medarbetare. Manpower Sverige omsatte 6,5 miljarder kr under 2007.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • manpower
  • work life
  • undersökning
  • öresundsregionen

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Kontakter

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43