Pressmeddelande -

Minskad sysselsättning i Stockholm och Uppsala

Arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen förväntar sig en rejäl nedgång på arbetsmarknaden under sommarmånaderna och jobbprognosen är negativa -3 procent — landets i särklass lägsta. Branschundersökningen för riket visar att de största jobbchanserna fortsatt finns inom finans-, fastighets- och konsultbranscherna samt hotell- och restaurangbranschen, som återigen har stor arbetskraftsefterfrågan efter en tid med nedslående jobbprognoser.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Stockholms och Uppsala län är alltså -3 procent, vilket är en nedgång med hela 16 procentenheter vid en kvartalsjämförelse och med 12 procentenheter jämfört med förra sommaren. Sysselsättnings­trenden för Sverige som helhet är +7 procent. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras från storföretagen, där nästan varannan svensk arbetsgivare bedömer att de behöver anställa under den kommande tremånadersperioden.

- Vi ser ännu inga tecken på avmattning i Stockholms- och Uppsalaregionen i ManpowerGroups verksamhet, men sannolikt beror nedgången på att arbetsgivarna konstaterar fortsatt kompetensbrist och matchningsproblem i regionen. Ett plus inför det tredje kvartalet är trots allt att storföretagen har fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft och att den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en intensiv sommar, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Hotell och restaurang på frammarsch

Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos, medan byggbranschen har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan på riksnivå rapporteras precis som de fyra föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhets-sektorn med tydligt optimistiska +23 procent. Störst ökning står dock hotell- och restaurangbranschen för: prognosen går upp 20 procentenheter både på kvartals- och årsbasis till höga +22 procent. Energisektorn går fortsatt relativt starkt trots en liten minskning mot förra kvartalet. Sämre ser det däremot ut för byggbranschen, där arbetsgivarna nu bedömer att sysselsättningen kommer att stå stilla under sommarmånaderna.

Skåne i topp

Arbetsgivarna  fem av sex regioner lämnar positiva jobbprognoser inför det tredje kvartalet. Den enda negativa prognosen rapporteras alltså från Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden -3 procent. Däremot kommer hoppfulla prognoser från Skåne som toppar med +13 procent och Norrland kommer med +12 procent tätt efter. Positiva signaler kommer även från Västra Götalands län med +8 procent och östra Götaland med +7 procent, medan mellersta Sverige rapporterar mer modesta +3 procent.

Fortsatt blandad bild globalt

Globalt rapporteras positiva prognoser från 40 av de 43 undersökta länderna. Få länder rapporterar mer betydande uppgångar samtidigt som flera länder, däribland stora ekonomier som Kina och Brasilien, fortsätter rapportera en nedåtgående sysselsättningstrend. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Japan, Taiwan och Guatemala. De svagaste rapporteras från arbetsgivarna i Brasilien, Italien och Schweiz.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2016 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fyra procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +7 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden fortsatt +7 procent.

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet presenteras den 13 september 2016.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • arbetskraft
 • arbetsmarknaden
 • arbetsmarknadsbarometer
 • manpower
 • manpowergroup
 • nya jobb
 • sysselsättning
 • sysselsättningstrenden
 • undersökning

Regioner

 • Stockholm

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Kontakter

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43