Pressmeddelande -

Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium

När förändrade en konstnär kommunala planeringsprocessersenast?
 – Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014


Konstnären Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014 för arbetet med PARK LEK, där hon använt sig själv som”tvärgångare” mellan grupper av människor, platser och styrmodeller. Stipendiet består av 20.000 kr och delas ut av Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Välkomna till stipendieutdelning i Hallonbergens Centrum den 1 oktober kl.13:
13.00 Konstfrämjandets ordförande Berit Högman delar ut Bror Ejves stipendium 2014
13.10 Konstnären Kerstin Bergendal berättar om sitt arbete
13.20 Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren berättar hur konstverket påverkat planerna för Hallonbergen och Ör

OSA till info@konstframjandet.se senast 30 september

Konstfrämjandets motivering:
PARK LEK innebär ett unikt sätt för medborgare i två”konstglesa” bostadsområden att möta konst. Kerstin Bergendalhar som konstnär fungerat som en ”tvärgångare” mellan grupper avmänniskor, platser, styrmodeller och uttryckssätt och aktivtanvänt konsten som dörröppnare. Konstprojektet bygger dessutom på processer och inte objekt, på utopiskt tänkande som planeringsmetod och på ackumulation av perspektiv snarare än renodling. Det levda livets kompetens lyfts fram och därmed ingårkonflikter som ett viktigt och positivt element. Sist men inte minst så insisterar PARK LEK på behovet av att låta saker ta tid, något som blir alltmer ovanligt i konsten såväl som i livet i allmänhet. Vi känner inte tillnågot annat projekt av det här slaget, varken i Sverige eller någon annanstans.

PARK LEK är sannolikt
det första konstprojektet i Sverige som förmått riva upp ett existerande program för utbyggnad av ettbostadsområde och ersatt det med konkreta motförslag och vägledande principer för en kommuns fortsatta arbete med stadsplanering. Under 2010–2014 har konstnären Kerstin Bergendal, tillsammans med lokalsamhället, inte bara föreslagit och fått gehör för ett alternativt sätt att förtäta stadsdelarna i Hallonbergen och Ör i Sundbybergs kommun, utan även förändrat stadens sätt att tänka planering. Detta har skett genom konkret idé och formarbete, kombinerat med ”administrativ aktivism” i de kommunala förvaltningarna och i kommunfullmäktige.

Efter fyra år består PARK LEKprojektets konstnärliga arv till Sundbyberg av: ett femtiotal filmade intervjuer med mer än 140 deltagare (i hela projektet har mer än 300 olika personer deltagit), en ackumulation av perspektiv på stadsdelarna samlade i en ”lagerpålager”karta över Hallonbergen och Ör och en svårdefinierad ny diskussionsplattform i Sundbyberg vid namn PARK LEK PARLAMENT. Sist men inte minstlämnar konstnären en konkretiserad alternativ plan för den framtidautvecklingen av de två stadsdelarna, samt ett antal vägledande principer.

PARK LEK började som en inbjudan från Marabouparken konsthall att reflektera över Sundbybergs gröna, offentliga rum. Resultatet sombl a bestod i en subjektiv, handritad karta över hela kommunen, presenterades på konsthallen 2010 och blev upptakten till projektets nästa fas där Kerstin Bergendal inbjöds av Sundbybergs miljö och stadsbyggnadsförvaltning att leda en parallell dialogprocess för förtätning av Hallonbergen och Ör.

Den andra och tredje delen av projektet realiserades av Kerstin Bergendal i samarbete med Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall, samt ingick som en del av forskningsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" som leddes av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet. Projektets avslutande del PARK LEK PARLAMENT tog fysisk formsom ett knallrosa, öppet rum i miljonprogrammet Hallonbergen Centrum där alla diskussioner och workshops genomfördes inför öppen ridå mitt bland centrumets övriga besökare. Vid projektets slut i maj iår fattades ett principiellt beslut i kommunstyrelsen i Sundbyberg att användakonstprojektets förslag och arbetsmetoder i det fortsatta arbetet.

Bror Ejves stipendium
Till minne av Bror Ejves Konstfrämjandetsförste chef instiftades 1962 en fond. Syftet är att stödja konstfrämjande insatser i BrorEjves anda, insatser som gör att fler deltar inom bildkonsten.

Läs mer om PARK LEK 

http://www.parklek.com/

http://marabouparken.se/park-lek-parlamentet/


https://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/sa-arbetar-vi-med.../park-lek---utveckling-hallonbergen-or.html

http://kerstinbergendal.com/


Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • marabouparken lab
  • marabouparken

Regioner

  • Stockholm

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.

Följ oss på Facebook och Instagram

Kontakter

Helena Selder

Intendent Utställning och program 08 29 45 90

Niki Kralli

Presskontakt Kommunikatör Press och information 08 29 45 90

Relaterat innehåll