Pressmeddelande -

När storken kom till Sundbyberg, nästa utställning på Marabouparken konsthall

NÄR STORKEN KOM TILL SUNDBYBERG. EN KULTURHISTORISK UTSTÄLLNING OM MARABOUS 100-ÅRIGA HISTORIA.

MARABOUPARKEN KONSTHALL 2 JULI-4 SEPTEMBER 2016

VERNISSAGE: LÖRDAG 2 JULI KL. 12–17. INVIGNING KL. 13.30.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Niki Kralli, Kommunikationsansvarig Marabouparken konsthall, niki.kralli@marabouparken.se
Bettina Pehrsson, Konsthallschef, bettina.pehrsson@marabouparken.se

FÖR PRESSBILDER KONTAKTA
Fredrik Holmqvist, Grafisk formgivare Marabouparken konsthall, fredrik.holmqvist@marabouparken.se


När storken kom till Sundbyberg

I år fyller Sveriges största chokladtillverkare Marabou 100 år. Det som började som ett familjeföretag i den lilla köpingen Sundbyberg 1916 har idag vuxit till ett av Sveriges mest kända varumärken. Utöver chokladen har Marabou också efterlämnat ett kulturhistoriskt arv där en progressiv arbetsplats utformades av tidens framstående formgivare och arkitekter i skuggan av det höga fabrikstornet. Utställningen När storken kom till Sundbyberg skildrar de första sex decennierna av Marabous historia.

Marabouparken är kanske det bäst bevarade kulturhistoriska arvet från Marabous tid i Sundbyberg. Parken, med dess nedgrävda sociala visioner, är ett historiskt vittnesbörd om en tid i Sverige då folkhemsandan var stark och folkhemmets värderingar speglades i samhällsbygget. Sundbyberg står idag inför stora förändringar då man med nya ideal och idéer kring stadens utveckling ska rita om stadskärnan. Utställningen När storken kom till Sundbyberg skildrar Marabous historia och etablering i Sverige med betoning på de sextio första åren i Sundbyberg.

Marabou tar mycket tidigt sikte på att göra personalvård till en central del av företagskulturen och kommer snabbt att utmärka sig som en av tidens modernaste industrier. Med det norska moderbolaget A/S Freia som förlaga inspireras Marabou av idén att natur, arkitektur och konst kan fungera som motvikt till urbaniseringens och industrialiseringens negativa effekter. I samspel med sin tids nya värderingar skapas en progressiv arbetsplats där socialt ansvarstagande, konst och en estetiskt utformad miljö får stor betydelse.

Förutom satsningar på sommarkoloni för de anställdas barn och hälsokontroller ritas fabriksanläggningen av samtidens främsta arkitekter, Ivar Tengbom, Archibald Frid och Artur von Schmalensee bland andra, med visioner om att gestalta en modern arbetsplats för en modern industri med människan i centrum. Genom landskapsarkitekterna Sven A Hermelin och Inger Wedborn formges Marabouparken 1937–1955 till en grönskande oas för arbetarna på fabriken att rekreera sig i under arbetspassen. Till Marabous anläggning förvärvas också en konstsamling av ett femtiotal konstnärer vilka var företrädare för 1900-talets nya konstströmningar.

Idag har det gått 100 år sedan Maraboustorken landade i Sundbyberg. Sedan dess har storken flugit sin kos; logotypen förnyades under 1960-talet och Marabou flyttade till Upplands Väsby 1976. Kvar finns en mindre del av skulptursamlingen i Marabouparken att beskåda. Men kvar finns också berättelser från människor som en gång jobbade i fabriken, där det som mest var uppemot 1000 anställda. Många var kvinnor, inflyttade från grannlandet Finland och från avfolkningslän i Sverige. De kan berätta historier om ett ofta slitsamt, farligt och enformigt arbete där personalomsättningen var hög. Det finns också berättelser om en stor gemenskap och lojalitet mot både företaget och varandra, om sommarkollon och personalfester. Med en exposé över Marabous historia skildrar utställningen När storken kom till Sundbyberg människorna bakom varumärket som arbetade på fabriken, de som utformade anläggningen och deras visioner samt konfektyrindustrins framväxt i det svenska samhället.

Chokladverkstad för barn

I anslutning till utställningen riggas en lerverkstad enligt löpandebandprincipen där barn kan göra evighetspraliner i olika storlekar och former tillsammans med pedagogen Johanna Norrbin. Verkstan är öppen onsdagar och söndagar mellan kl. 13–16 – hela augusti. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • utställningar
  • marabouparken

Regioner

  • Stockholm

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.

Följ oss på Facebook och Instagram

Kontakter

Niki Kralli

Presskontakt Kommunikatör Press och information 08 29 45 90